הצעה להקמת מערך תכנון

במסמך זה מציג מאיר קראוס את הצעתו להקמת מערך תכנון ממשלתי.

מאיר קראוס, שימש כמנהל מנח"י ומנהל מנהלת השוויון במשרד החינוך והיה נציג המשרד בועדת דברת.

לנוכח הקושי של המערכת השלטונית לתכנן לטווח רחוק מציע מאיר קראוס להקים מערך תכנון תחת משרד ראש הממשלה.

המערך יתמקד בהצעת חלופות אסטרטגיות לראש הממשלה מתוך ראייה מערכתית, גיבוש תוכניות עבודה בהתאם לחלופות אשר ייבחרו, הטמעת תורת התכנון במשרדים השונים והנחיית מערכי התכנון שיוקמו במשרדים השונים.

לקריאת המסמך המלא - ר' הקמת מערך התכנון

להרחבה באשר למכלול היוזמות לשינוי במערכת הממשלתית בישראל ראה: תוכנית העבודה של משרד ראש הממשלה לשנת 2008.