טבלת אגפי מדיניות משרדיים

טבלה זו מסכמת סקירה השוואתית שערך מכון ראוּת אודות המבנה ומאפייני ההתנהלות של אגפי מדיניות במשרדי ממשלה בעולם.

מכון ראות ערך מחקר השוואתי אודות המבנה וההתנהלות של אגפי מדיניות במשרדי ממשלה בעולם. כמסגרת להשוואה, דגם מכון ראות 6 מדינות והתמקד ב- 6 משרדים ממשלתיים שונים.

  • המדינות - בריטניה, ניו-זילנד, אוסטרליה, שוודיה, פינלנד, הולנד. כל המדינות שנבחרו מדורגות מעל ישראל מבחינת יכולת התחרותיות הגלובלית הנגזרת מביצועי הממשלות שלהן במדד התחרותיות העולמי 1(Global Competitiveness Index).

  • המשרדים - נבחרו 6 משרדי ממשלה העוסקים בתחומים אזרחיים ושדומים מבחינת תחומי הפעילות שלהם למשרדים בישראל. המשרדים: הגנת הסביבה, החקלאות, הרווחה, החינוך, הבריאות והתחבורה.

הסקירה התמקדה בייעוד האגפים, במבנה האגפים, בתפקודיהם, באתגרים העומדים בפניהם ובמקורות העוצמה שלהם.

לטבלה המסכמת של ממצאי המחקר, לחץ כאן.


1 הפורום הכלכלי העולמי (World Economic Forum), מפרסם מדי שנה את מדד התחרותיות. המדד מורכב משלושה תתי-מדד הבנויים מתשעה עמודי תווך המאגדים כ-90 משתנים: דרישות בסיסיות, מאיצי יעילות, חדשנות ותחכום. מדובר במדינות שמדורגות מעל ישראל בתת המדד דרישות בסיסיות הכולל משתנים כמו יעילות המוסדות ותשתיות הנחוצות לפיתוח כלכלי. להרחבה ראה מסמכי מכון ראוּת: מדד התחרותיות העולמי, מקרה בוחן לשימוש במדד לתכנון מדיניות: מדד התחרותיות העולמי.