הקניין הפרטי בהסדר השלום הישראלי-פלסטיני

מטרת מחקר זה הוא לבדוק את היבט הקניין הפרטי של ההסדר הישראלי-פלסטיני. תהליך השלום הביא לעריכת מחקר זה הסוקר את מגוון התביעות לרכוש פרטי ואת הגישות האפשריות לפתרונן במסגרת של הסדר קבע ישראלי-פלסטיני.

בנבנשתי איל וזמיר איל, הקניין הפרטי בהסדר השלום הישראלי-פלסטיני, מכון ירושלים לחקר ישראל, 1998.

מטרת מחקר זה הוא לבדוק את היבט הקניין הפרטי של ההסדר הישראלי-פלסטיני. היבט זה לא טופל בעבר באופן ממצה, מן הסתם עקב הרלוונטיות המוגבלת שלו בתקופות של עימותים פוליטיים וצבאיים מרים ועקב מורכבותו המשפטית והעובדתית העצומה. תהליך השלום הביא לעריכת מחקר זה ההסוקר את מגוון התביעות לרכוש פרטי ואת הגישות האפשריות לפתרונן במסגרת של הסדר קבע ישראלי-פלסטיני.

הבסיס למחקר זה הוא ההסכמה המשתמעת מההסכמים הישראליים-פלסטיניים על פשרה טריטוריאלית בארץ ישראל. המחקר הנוכחי אינו מחייב דיון בשאלות מורכבות אחרות להקיף ולמהות של ההסדר המדיני העתידי, כגון מעמדה של ירושלים, מהות היישות הפלסטינית או גבולותיה של יישות זו. עצם הקבלה המשתמעת של עקרון הפשרה הטריטוריאלית מעוררת מגוון שאלות הקשורות לרכוש פרטי, כגון התביעה לשוב ולהחזיק ברכוש הממוקם בתחומי הטריטוריה של הצד השני. לפיכך, הדיון רלוונטי למגוון רחב של פתרונות וגבולות פוליטיים אפשריים.


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

GD 20