דמוקרטיה הסדרית

'דמוקרטיה הסדרית' היא סוג של משטר ששואף להסדיר את חלוקת הסמכויות הביצועיות במדינה בין הקבוצות האתניות, הדתיות, הפוליטיות, הלאומיות או הלשוניות השונות שגרות בה, באמצעות הענקת זכויות קיבוציות לקבוצות אלו.

הגדרה

'דמוקרטיה הסדרית' היא סוג של משטר ששואף להסדיר את חלוקת הסמכויות הביצועיות במדינה בין הקבוצות האתניות, הדתיות, הפוליטיות, הלאומיות או הלשוניות השונות שגרות בה, באמצעות הענקת זכויות קיבוציות לקבוצות אלו כמו: ייצוג יחסי ברשות המבצעת, זכות וטו על החלטות לאומיות ואוטונומיה לכל קבוצות מיעוט בענייניהן הייחודיים.

בשנים האחרונות, הדרישה לכינון 'דמוקרטיה הסדרית' הפכה לאחת הדרישות המרכזיות של הערבים אזרחי ישראל.

רקע

דמוקרטיה הסדרית שונה 'מדמוקרטיה רובנית' (מלשון הרוב): 1 בעוד שהשיטה הרובנית חותרת לשילוב בין הקבוצות השונות ע"י הענקת שוויון זכויות אינדיבידואליות; הגישה ההסדרית שמה את הדגש על הזכויות הקיבוציות, אשר לכאורה משמרות את הבידול בין הקבוצות.

ישנם מספר מאפיינים לדמוקרטיה הסדרית: 2

  • ייצוג יחסי הולם במוסדות המדינה.

  • קואליציה רחבה בין הקבוצות השונות אשר מייצגות את הקבוצות בחברה אשר לרוב ביטויה הוא קבינט המורכב ממפלגות שונות. 3

  • זכות וטו על החלטות ממשלה למיעוטים במדינה. 'החלטות לאומיות', לפיכך, דורשות הסכמה מצד כל המפלגות בממשלה. 4

  • אוטונומיה בעניינים ייחודיים - מתן אפשרות לקבוצות המיעוט לנהל את ענייניהם הייחודיים במסגרת גבולות המדינה.

לדמוקרטיה הסדרית אין מבנה קבוע והיא לובשת ופושטת צורה במקומות שונים בעולם.5 אחד המשתנים המרכזיים בהשוואה בין דמוקרטיות הסדריות הוא אופן חלוקת הסמכויות בין הממשל המרכזי ליחידות האוטונומיות השונות.61 דמוקרטיה רובנית מאופיינת בדרך כלל בשתי מפלגות גדולות, קבינט המורכב ממפלגה אחת, בית מחוקקים אחד וממשלה מרכזית אחת. ((Mainwaring, S., "Two Models of Democracy," Journal of Democracy, Volume 12, Number 3, July 2001, pp. 170-175

2 Bligh, A., The Israeli Palestinians, Frank Cass Publishers: London, 2003, p. 24

3 בשוויץ למשל, שבעת חברי הממשלה המייצגים ארבע קבוצות לשוניות מתחלקים לפי 'נוסחת הקסם': 2-2-2-1. ((Sitnikov, A., Consociational Democracy, Published in Stanford University למאמר המלא (באנגלית) לחץ כאן.

4 הולנד, בלגיה ואוסטריה הן דוגמאות למשטרים דמוקרטיים שיש בהן קהילות אתניות שונות שנבדלות אלו מאלו מבחינת שפה, דת ואזור מחייה, ושיש בהן חוקות המעגנות את זכות הוטו ההדדי ואת מבנה הקואליציה במדינה.

ר' Norris, P., Ethnic Pluralism and Consociational Democracy Revised, Paper Presentation at the American Political Science Association Annual Meeting, September, 2005, p. 3-4.

5 ר' O'Leary, B., Debating Consociational Politics, Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, August 03, p.19. למאמר המלא לחץ כאן.

ר' גם: Lijphart, A., Typologies of Democratic Systems, Comparative Political Studies, Volume 1, Sage Journals Publications, April 1968, pp. 3-44.

6 לדוגמה, שיטת הקנטונים בשוויץ. לפירוט נוסף של ההבדלים בין המימדים השונים בדמוקרטיה לחץ כאן.