הוועדה לבחינת מוכנות העורף במצבי חירום - דו"ח שני

הדו"ח (2/07) מסכם את המלצות הוועדה באשר להערכות הממשלה לקראת מלחמות העתיד ומתמקד בשתי סוגיות אשר נבחנו ונלמדו לעומק על ידי הוועדה – גורם מתכלל לאומי וארגון מערך העורף.
לדו"ח המלא לחצו כאן.