העורף כחזית: היבטים כלכליים לנוכח השינוי באופי העימותים

צוות בראשות עו"ד דן מרידור בחן לקראת פורום קיסריה ה-15 את ההיבטים הכלכליים של התופעה שבה העורף הופך להיות חזית מרכזית בעימות. מתברר שרכיבי הביטחון בעורף עברו בשנים האחרונות הפרטה זוחלת, ובעקבותיה נעשה הביטחון האישי תלוי באפשרויות המימון של כל פרט.

ברודט דוד (מנהל אקדמי) ודן מרידור (ראש הצוות), העורף כחזית: היבטים כלכליים לנוכח השינוי באופי העימותים, פורום קיסריה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2007.

מעטיפת הספר: בחלוף השנים והמלחמות השתנה אופיים של העימותים בין ישראל לאויביה, ושימוש גובר בטילים וברקטות בצד פיגועי ההתאבדות הפכו את העורף הישראלי לחזית. מלחמת לבנון השניה היתה נקודת שיא בתופעה זו. כיצד יש להתכונן למלחמה הבאה ואיך צריך לפעול במציאות החדשה? מהי אחריות המדינה לאזרחיה במצב, ומהם הכלים העומדים לרשותה כדי להבטיח את עמידות העורף, לחזק את החוסן הלאומי ולוודא את הניצחון במערכה?

צוות בראשות עו"ד דן מרידור בחן לקראת פורום קיסריה ה-15 את ההיבטים הכלכליים של התופעה שבה העורף הופך להיות חזית מרכזית בעימות. המסמך מתמקד בשתי סוגיות: הראשונה, מי נושא בנטל הביטחון בעורף? השנייה, מהי ההגדרה הראויה לקו העימות?

מתברר שרכיבי הביטחון בעורף עברו בשנים האחרונות הפרטה זוחלת, ובעקבותיה נעשה הביטחון האישי תלוי באפשרויות המימון של כל פרט ופרט. בה בעת, הסיוע הציבורי שעדיין ניתן לישובי קו העימות, אינו מגיע תמיד לידיים הנכונות, בזמן הנכון ומהסיבות הנכונות. ממצאי המחקר מלמדים שהממשלה איננה יכולה להמשיך ולהסתמך על התפיסה הישנה ביחס לעורף; עליה לפתח תפיסה חדשה שתיתן מענה לנסיבות החדשות. המסמך מתווה כיוונים חדשים לפתרונות יצירתיים ומנסח עקרונות וכלים לגיבושם.

לגרסה מקוונת של הספר לחץ כאן.

פרסומי המכון הישראלי לדמוקרטיה מוצעים לרכישה גם ברשת סטימצקי, ברשת דיונון, ברשת אקדמון ובחנויות ספרים אחרות ברחבי הארץ.


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

ME A5.1