מלחמת שולל

הספר הוא פרי ניסיון לשחזר תוך כדי התרחשותו את סיפור לידתה והתפתחותה של מלחמת לבנון הראשונה עד לשלב הנסיגה הראשון.

יערי אהוד ושיף זאב, מלחמת שולל, תל-אביב, הוצאת שוקן, 1984.

מעטיפת הספר: מלחמת שולל הוא פרי ניסיון לשחזר תוך כדי התרחשותו את סיפור לידתה והתפתחותה של מלחמת לבנון הראשונה עד לשלב הנסיגה הראשון. מחברי הספר ריכזו בו מידע עשיר ומפורט על הרקע והתהליכים שגררו את הממשלה להחלטה להיכנס למלחמה בלבנון, והם מתארים בפירוט רב את המלחמה בשלביה הראשונים. בספר גילויים רבים שלא היו ידועים עד כה ומסמכים רבים המתפרסמים לראשונה.


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

SE22 A3