קבוצת Aix: מימדים כלכליים של הסכם קבע בין שתי מדינות - ישראל ופלסטין

המחקר של קבוצת Aix עוסק בסוגיות שהן בעלות חשיבות כלכלית רבה בנוגע למו"מ על הסכם הקבע. הפרקים בספר זה מביאים בחשבון את נקודת המבט הפלסטינית, הישראלית והבינלאומית.

ארנון אריה ובמיה סאעב (עורכים), קבוצת Aix: מימדים כלכליים של הסכם קבע בין שתי מדינות ישראל ופלסטין, נובמבר 2007.

מעטיפת הספר: בשנת 2005 החלה קבוצת Aix בראשות חמשת חברי ועדת ההיגוי שלה, בשלב השלישי של מחקרה, בו היא מזהה את ארבע הסוגיות הבאות כבעלות חשיבות כלכלית רבה בנוגע למשא ומתן על הסכם הקבע: שיתוף פעולה כלכלי בירושלים לפי תרחישים שונים; ההיבטים הכלכליים של פתרון בעיית הפליטים הפלסטינים; שיתוף פעולה בסוגיות תשתית; סוגיות "מסלול מהיר" (בחינת נושאים בעלי חשיבות עכשווית) כולל תעסוקה בפלסטין, הסכמי סחר לתקופת מעבר ופיתוח עמק הירדן.

קבוצת Aix קיימה עשרות ישיבות, שלושה כנסים והתייעצויות מתמשכות שכללו השתתפות של מומחים ישראלים, פלסטיניים ובינלאומיים, אקדמאים, חברי ארגונים כלכליים ובכירים ממוסדות בינלאומיים. קבוצת Aix מפרסמת את ניתוחיה המקיפים בתקווה להעניק למקבלי ההחלטות באזור ובזירה הבינלאומית בסיס מוצק לקבלת החלטות בעתיד בנוגע לסוגיות הסכם הקבע. הפרקים בספר זה מביאים בחשבון את נקודת המבט הפלסטינית, הישראלית והבינלאומית, ומבטיחים כי המחקר והניתוח הם חסרי-פניות ככל הניתן.

לגרסה המקוונת של הספר (באנגלית) לחץ כאן.


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

GD25 A1

GD25 A1.1