לקראת מערכת תחבורה בת קיימא: תמיכה בצמיחה כלכלית תוך צמצום פליטת גזי חממה

התוכנית האסטרטגית של משרד התחבורה בבריטניה עד לשנת 2014 מתמקדת בתרומה לצמיחה כלכלית לצד צמצום הפליטה של גזי חממה.

משרד התחבורה בבריטניה, 2007

המסמך מציג את תהליך גיבוש התוכנית האסטרטגית של משרד התחבורה בבריטניה עד לשנת 2014. התוכנית מתמקדת באופן בו הממשלה מיישמת את ההמלצות שגובשו בעקבות מחקר מקיף אודות השיפורים הנחוצים במערכת התחבורה. שיפורים אלו נחוצים הן לשם הגברת תרומתה של המערכת לצמיחה כלכלית והן כדי להבטיח שהמערכת תפעל להפחתת היקף פליטת גזי החממה.

לחצו כאן למאמר מלא בשפה האנגלית.