"האקונומיסט" מפרסם סקירה מיוחדת על ישראל

לרגל שנת ה-60 למדינת ישראל סוקר ה"אקונומיסט" את ישראל. לצד זיהוי ביצועים מעולים בחלק מהפרמטרים הכלכליים מצביעה הסקירה על בעיות מבניות העלולות לפגוע בחוסנה העתידי של הכלכלה. בעיה מרכזית המוצגת בסקירה היא ביצועים חלשים של המגזר הציבורי

ה"אקונומיסט", השבועון הכלכלי החשוב בעולם, מפרסם השבוע סקירה רחבה על מצבה של הכלכלה הישראלית. כלכלתה של ישראל נסמכת בעיקר על מגזרי הטכנולוגיה והיא מוטת יצוא. בשנים האחרונות הציגה כלכלת ישראל חוסן כלכלי מרשים בהתמודדות עם אירועים גיאו-פוליטיים מורכבים כגון מלחמת לבנון השנייה.

במקביל לפריחת מגזרי הטכנולוגיה, ישראל קידמה בשנים האחרונות רפורמות מבניות שהשפיעו על הכלכלה והחברה. שתי דוגמאות בולטות לכך הן הרפורמה בשוק ההון ותוכנית "אורות לתעסוקה". שתי הרפורמות תרמו להורדת הריכוזיות של הבנקים ולהקטנת מספר מקבלי הבטחת הכנסה.

ואולם, למרות מה שהשבועון מגדיר כ"נס הכלכלי", ישנן בעיות מבניות רבות המאפיינות את כלכלת ישראל. הבום הכלכלי שישראל חוותה בסוף שנות ה-90 בתחום האינטרנט והתקשורת נסמך על פיתוח יכולות צבאיות להן הזדקקה ישראל. לדברי מומחים, ישראל תתקשה לשחזר את זליגת הטכנולוגיה הצבאית לתחום האזרחי מכיוון שתחומים פוטנציאלים מבטיחים כגון אנרגיה חלופית וביו-טכנולוגיה זוכים להתעניינות מועטה במגזר הצבאי. לצד בעיה זו, ישראל סובלת ממערכת חינוך חלשה באופן יחסי, משיעורי השתתפות נמוכים ביחס לעולם המפותח ומאי שוויון בחלוקת ההכנסות. מצירוף בעיות אלה עולה תמונה של כלכלה שבירה יותר מכפי שניתן לחשוב.

מעבר לבעיות הכלכליות בישראל, מצביעה הסקירה על חוסר היציבות הפוליטי בישראל כגורם המגביל את הכלכלה: מגזר ציבורי מסורבל מקשה על הפעילות הכלכלית היום-יומית ומהווה מחסום בפני קידום רפורמות לייעול המשק. השבועון מצטט את גידי גרינשטיין, מנכ"ל מכון ראות, שטוען כי בעיה זו היא האתגר המשמעותי ביותר של המדינה בצמצום הפער למדינות המפותחות בעולם.

מקורות:

האקונומיסט, ישראל: הדור הבא (באנגלית), 03.04.2008

האקונומיסט, בעיה מבנית (באנגלית), 03.04.2008

"אקונומיסט": "לישראל כלכלה חזקה - אבל יסודותיה חלשים", TheMarker, 06.04.2008