קבלת החלטות בזמן משבר

ספר זה דן בתהליך קבלת ההחלטות בשעת משבר, תוך ניתוח של מלחמת קוריאה ומלחמת יום הכיפורים. כמו כן מדגיש הספר את חשיבותו של מושג הזמן בעת ניהול משברים, ודן בקשיים העומדים בפני מקבלי ההחלטות, כאשר עליהם להסתמך על מקור מידע יחיד.

היכל גבריאלה, קבלת החלטות בזמן משבר, מרכז כובד, הוצאת משרד הביטחון, 1992.

מעטיפת הספר:

ספר זה דן בתהליך קבלת ההחלטות בשעת משבר, תוך ניתוח של מלחמת קוריאה ומלחמת יום הכיפורים. כמו כן מדגיש הספר את חשיבותו של מושג הזמן בעת ניהול משברים, ודן בקשיים העומדים בפני מקבלי ההחלטות, כאשר עליהם להסתמך על מקור מידע יחיד.

השאלה המרכזית העומדת לדיון בספר זה אינה אם ולמה התרחשה ההפתעה; הנחת היסוד היא שבכל משבר בינלאומי אין מדובר בהפתעה, אלא בכשל פסיכולוגי או מודיעיני של מקבל ההחלטות או של פקיד בדרג מסוים. משום כך מתמקד הספר בשאלה כיצד התרחש הכשל, והאם ניתן לנקוט צעדי מניעה.


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

SF27 U1