עמותות בסיכון: פגיעה אפשרית במתן שירותים על ידי המגזר השלישי

המיתון העולמי עלול לפגוע בארגוני המגזר השלישי ובאספקת שירותים לציבור על ידם. זאת, בעת שהביקוש לשירותים אלה עשויים לגדול.

המיתון העולמי פוגע בארגונים המבוססים על תרומות מחו"ל בשני אופנים: ראשית, תורמים עלולים להקטין את סך תרומותיהם למטרות פילנטרופיות. שנית, ערך התרומה נשחק בשל ייסוף השקל.

תופעה זו פוגעת בעיקר בארגונים של המגזר השלישי (אך גם בצה"ל), שמקבלים תרומות מארה"ב. ארגונים אלה עלולים לצמצם את היקף השירותים שהם נותנים לאזרחים אם לא יקבלו סיוע כספי מהממשלה דוגמת הסיוע שהובטח ליצואנים.

צמצום השירותים שניתנים על יד המגזר השלישי יהיה בעל השלכות חמורות במיוחד לאור ההסתמכות ההולכת וגדלה של הממשלה על ארגוני מגזר זה כנותני שירותים ולאור היקף המצוקה שעלולה לגדול אם המשק הישראלי יגלוש להאטה או למיתון.

למידע נוסף בנושא ר':

אחריותה של הממשלה מתרחבת

מקורות

רותי סיני, הארץ, 19.03.2008

מוטי בסוק, The Marker, 20.03.2008

אורה קורן, The Marker, 12.03.2008