בין קפיצת מדרגה לצמיחה

מכון ראות מצביע על ההבחנה בין קפיצת מדרגה לצמיחה

לגרסה מוגדלת של הטבלה, לחצו כאן.

leapfrogging - wide table


  • שיפור יחסי למדינות אחרות מצריך צמיחה מהירה ממדינות מובילות. אם בתקופות של צמיחה מדינות מובילות צומחות בקצב שנתי של 5%, על מנת לבצע קפיצת מדרגה באיכות חיים על מדינה לצמוח בקצב של לפחות 6%.
  • קפיצת מדרגה באיכות חיים היא תופעה א-מחזורית הנמשכת מעבר למחזור צמיחה ממוצע. בניגוד לצמיחה, השפעות וזעזועים חיצוניים אינם משפיעות עליה בקלות.
  • קיימים כשמונים מקרים מתועדים של צמיחה כלכלית הנמשכת למעלה משמונה שנים (ר' Penn World Tables). קיימים מקרים רבים יותר של צמיחות כלכליות הנמשכות פחות משמונה שנים. ר': האוסמן, צמיחות מואצות, 2005.
  • יציבות מקרו-כלכלית מתארת כלכלה שרגישותה לזעזועים וארועים חיצוניים קטנה. יציבות זו יוצרת בסיס לצמיחה כלכלית ברת-קיימא. גורמים התורמים ליציבות זו הם גרעון לאומי נמוך, אינפלציה נמוכה ויציבה ויציבות מטבע. ר' מושג מכון ראות: יציבות מקרו-כלכלית.