בשבחי האופורטוניזם: מבוא לתורת ההזדמנויות

בעידן שאחרי קריסת האידיאולוגיות הגדולות והתפכחות מאשליתן, מתווה בירן את החלופה האידיאולוגית של תורת ההזדמנות, הנותנת כבוד לפרט, ליכולותיו ולמקומו בחברה ובעולם.

בירן שרגא פ., בשבחי האופורטוניזם: מבוא לתורת ההזדמנויות, ידיעות אחרונות בספרי חמד, 2008.

מעטיפת הספר: מה הזדמנות? מה גורם לנו להחמיץ אותה? מדוע אנו נרתעים מלנצל אותה? מהם המחסומים שעליו לפרוץ כדי שההזדמנות לא תחמוק? מה בין ההזדמנות ובין פוליטיקה, קניין, איכות סביבה וחברה גלובלית? אלו אידיאולוגיות מבקשות להסתיר את ההזדמנות מאיתנו ומה מניע את העומדים מאחוריהן? מיהו הדור היצירתי הצומח בעשורים האחרונים ומשכיל לייצר הזדמנויות חדשות במקום להמתין לבואן? האם ניתן להיעזר בתורת ההזדמנויות כדי למגר את העוני בעולם?

ההזדמנות, לפי בירן, נוצרת ברוחו של האדם החופשי, הרשאי והיכול ליזום, ותקוות ההישגים מניעה אותו לפעול וליצור. ההזדמנות אינה נוצרת מעצמה. הספר פורש את בעיות היסוד של החברה האנושית, תוקף אותן בניתוח כלכלי ופוליטי, היסטורי ופילוסופי ובתוך כך הוא מפלס דרך חשיבה חדשנית, פתח לתקווה וחלון הזדמנות.

בעידן שאחרי קריסת האידיאולוגיות הגדולות והתפכחות מאשלייתן, מתווה בירן את החלופה האידיאולוגית של תורת ההזדמנות, הנותנת כבוד לפרט, ליכולותיו ולמקומו בחברה ובעולם.


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

MA 6