שותפות ובעיית הפליטים האפריקנים בישראל

מסמך המדיניות הממשלתי בנושא שיתוף הפעולה הבין מגזרי משקף את חשיבותם של ארגוני החברה האזרחית לקידום איכות החיים בישראל. יישום מוצלח של המסמך יוכל לתת מענה מערכתי יעיל יותר לבעיות דוגמת זו של הפליטים האפריקנים בישראל

הממשלה החליטה לאחרונה להעניק סכום של 2,000 ₪ לכל פליט אפריקני המתגורר בבית מחסה בתל אביב לצורך תשלום שכ"ד. פתרון זה מגיע לאחר תקופה ארוכה בה עמותות, רשויות מקומיות וארגונים ציבוריים התמודדו באופן עצמאי עם ההסתננות של הפליטים האפריקנים דרך הגבול המצרי. סוגיית הפליטים חשפה את מגבלות הגופים השונים במתן פתרון מערכתי מהיר ויעיל.

לפני מספר ימים הציג אגף תכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה מסמך מדיניות המגדיר את שיתוף הפעולה הרצוי בין הממשלה, החברה האזרחית והמגזר העסקי. המסמך משקף את ההבנה כי לארגוני המגזר השלישי תפקיד חשוב בעיצוב פניה של החברה, וכי שיתוף הפעולה ויצירת שיח מתמשך בין המגזרים מקדמים את איכות החיים בישראל.

מסמך המדיניות הוא ציון דרך ביצירת שותפות בין מגזרים. יישום מוצלח של מסמך המדיניות בעתיד, במקרים דוגמת זה של הפליטים האפריקנים, ישפר את יכולת הנשיאה של הממשלה: הארגונים החברתיים יסייעו לממשלה בזיהוי בעיות והממשלה תגבש פתרון מערכתי תוך שיתוף שלושת המגזרים.

ר' תוצר ראות בנושא:

שותפות בין- מגזרית

יכולת נשיאה

מקורות

יגאל חי, הארץ, 28.02.2008

מסמך מדיניות: ממשלת ישראל, החברה האזרחית והקהילה העסקית