השלב הבא במאבק החמאס בישראל

פריצת הגבול ברפיח משפיעה גם על השיח בתוך תנועת החמאס בנוגע ליעדיה הלאומיים-דתיים והאסטרטגיות לקדמם.

פריצת הגבול ברפיח משפיעה גם על השיח בתוך תנועת החמאס בנוגע ליעדיה הלאומיים-דתיים והאסטרטגיות לקדמם.

נאמנה לאתוס המאבק הפלסטיני, תנועת החמאס דוחה את הזכות היהודית להגדרה עצמית וחותרת להקמת מדינה פלסטינית אסלאמית על כל שטח פלסטין המנדטורית. עמדתה זו של החמאס מעולם לא הייתה שנויה במחלוקת בתוך התנועה. ואולם, ניתן לזהות בשיח הפנימי בחמאס שתי חלופות שונות למימוש יעד זה:

  • תכנית השלבים של אש"ף (10/74), אשר קובעת כי יש להמשיך את המלחמה בישראל מכל חלק מפלסטין שישוחרר, אומצה באופן מעשי בשנת 2003 לערך ע"י מנהיג החמאס, אחמד יאסין. תכנית השלבים חותרת להביא להשמדה של מדינת ישראל דרך מאבק מזוין במספר אפיזודות.

    לכאורה, גוזרת אסטרטגיה זו מאבק כולל חסר פשרות בישראל מכל שטח פלסטיני "משוחרר". ואולם, באצטלה של מימוש תכנית השלבים עשויה תנועת החמאס להסכים להפסקת אש, להודנה ארוכת טווח ואולי אף להקמת מדינה פלסטינית בגבולות זמניים.

  • אסטרטגית הקריסה - זרם אחר, דומיננטי פחות בתנועה עד כה, קורא להביא לחיסול מדינת ישראל באמצעות קידום רעיון 'המדינה האחת'. ההיגיון של רעיון זה הוא לא לאפשר לישראל לסיים את הכיבוש ולפעול לפירוק הרש"פ כדי שהמאזן הדמוגרפי ייצור נטל כלכלי, פוליטי ומדיני על ישראל שעשוי להביא לקריסתה מבפנים, כפי שקרסה דרום-אפריקה הלבנה.

    אפשר שחלק מארגוני ההתנגדות הפלסטינים ממשיכים את ירי הטילים על ישראל מעזה גם לאחר יציאת ישראל משם, כדי 'למשוך' את ישראל חזרה פנימה ולאלץ אותה לחדש את הכיבוש (ר' ההיפוך ביחס לכיבוש: אתגר חדש לתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל).

לאחר קריסת גבול עזה מצרים, ובמציאות בה מתנתקת עזה מישראל ומצטמצמת השליטה הישראלית המעשית במעטפת החיצונית של עזה, מתחזק בתנועת החמאס ההיגיון של תכנית השלבים.1 הצהרתו של חבר הלשכה המדינית של החמאס, מוחמד נוסייר, לאחר פריצת הגבול ברפיח, ש"עזה אינה כבושה ולפיכך אין סיבה שלישראל יהיה תפקיד [עתידי] במעבר רפיח" (הארץ, 4/02) מחזקת טענה זו.

להשלכות של מציאות זו על ישראל יש שני היבטים: מצד אחד, החמאס תשאף להתעצם ולהתחמש לקראת הסיבוב הבא בתכנית השלבים ועד שלא תושג רגיעה עם ישראל בסיבוב הנוכחי; מצד שני, עשויים להתחזק גורמים בחמאס אשר מעוניינים לקדם הסדר ביניים ארוך טווח עם ישראל.

מקורות

בראל, הארץ, 4/02/08.

"וילנאי: ישראל מעוניינת בניתוק מוחלט מעזה", הארץ, 24/01/08.1 חמאס השיג מעין 'זכות וטו' על ההסדר הבא ברפיח ולפיכך, טיבו יהיה תלוי בעיקר בהסדרים בין חמאס למצרים - ללא השפעה ישירה של ישראל. גורמים בישראל אף הצהירו שהמצב החדש עשוי לאפשר 'להשלים באופן מעשי את ההתנתקות' מעזה ולהסיר את האחריות הישראלית כלפי שטח זה (ר' הארץ, 24/01/08)).