מאזן הכוחות בתהליך התקצוב

הספר בוחן אם כללי המשחק בגיבוש תקציב המדינה משקפים את האיזון העדין שבין הבטחת משמעת תקציבית לבין ביטוי סדרי העדיפויות של החברה בישראל.
אבי בן בסט ומומי דהן, מאזן הכוחות בתהליך התקצוב, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2007.


ביטוי הולם לסדר ההעדפות של החברה הישראלית בתקציב המדינה וייצור יעיל של השירותים הציבוריים מחייבים לבזר את ההחלטות בין נושאי תפקיד רבים. ואולם ניסיון העבר בישראל ובמדינות אחרות מלמד כי הענקת כוח שווה למשתתפים רבים בתהליך קביעת התקציב מסכנת את המשמעת התקציבית ומאיימת על השגשוג הכלכלי.


בספר מאזן הכוחות בתהליך התקצוב בוחנים המחברים, אם כללי המשחק בגיבוש תקציב המדינה משקפים את האיזון העדין שבין הבטחת משמעת תקציבית לבין ביטוי סדרי העדיפויות של החברה בישראל. בעיקר הם בוחנים את מידת הריכוזיות של משרד האוצר בתהליך התקצוב בעבודתו עם יתר משרדי הממשלה ועם הכנסת, בהשוואה למדינות אחרות.


השגת משמעת תקציבית והקצאה יעילה של התקציב בין יעדי החברה מותנות גם בשקיפות מרבית ובאימוץ תהליך החלטות דמוקרטי. המחברים מדגישים את השקיפות הירודה בתהליך התקצוב, ובמיוחד בעת ההחלטה על התקציב בממשלה. הם גם מנתחים את יתרונותיו של חוק ההסדרים בשעת משבר ואת המחיר הדמוקרטי והפגיעה ביעילות שחוק ההסדרים גובה מאתנו בימים כתיקונם.


לספריית המכון הישראלי לדמוקרטיה לחץ כאן.
המכון הישראלי לדמוקרטיה ממליץ לרכוש את פרסומיו ברשת סטימצקי, ברשת דיונון, ברשת אקדמון ובחנויות ספרים אחרות ברחבי הארץ.


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

MID 14