תכנון מדיניות בממשלת ישראל

מצגת מטעם משרד ראש הממשלה,הכוללת את העקרונות והמהלכים לתכנון מדיניות בממשלת ישראל, מדגישה את הצורך ברפורמה בהתנהלות משרדי הממשלה בנושאי התכנון והתקצוב.

המצגת מדגישה את הצורך ביצירת מנוף להשגת יעדי הממשלה, במסגרת רפורמה מקיפה וישימה, בתחומי התכנון, הניהול, הביצוע והבקרה.

המצגת מצביעה על מדריך התכנון הממשלתי ככלי מרכזי להתוויית כללי מסגרת ליישום השילוב הנדרש בין תהליכי התכנון לבין תהליכי התקצוב בממשלה.

עיקרי השינוי הנדרש במשרדי הממשלה, על פי המצגת הם:

  • הגברת הזיקה בין סמכות המנכ"ל ואחריותו תוך הקמת והעצמת אגפי מדיניות.
  • גיבוש תורת תכנון.
  • חיזוק תהליכי בקרה, תוך העברת דגש מתשומות לתפוקות.
  • העברת יחידות למסגרת מפוקחת של סוכנויות ניהול וביצוע.
  • עיצוב מחדש של תהליכי התקצוב והתכנון בממשלה.

למצגת המלאה, לחצו כאן.