Flexicurity בדנמרק

המונח Flexicurity בדנמרק מתאר מדיניות תעסוקה דנית המגבירה תחרותיות ומאפשרת שוק עבודה גמיש וביטחון תעסוקתי לעובד. היא מבוססת על הרעיון כי שוק גמיש שאינו מספק ביטחון לעובד פוגע בתחרותיות.

הגדרה

Flexicurity1 היא מדיניות תעסוקה שפותחה בדנמרק, המגבירה תחרותיות ומאפשרת שוק עבודה גמיש וביטחון תעסוקתי לעובד. היא מבוססת על הרעיון כי שוק גמיש שאינו מספק ביטחון לעובד פוגע בתחרותיות הלאומית.

רקע

השינויים המהירים של הגלובליזציה - התפתחות מהירה של טכנולוגיות, של שווקים, של מוצרים ושירותים חדשים - הציבו בפני דנמרק ומדינות רבות נוספות אתגר חדש: שמירה על תחרותיות גבוהה בסביבה המשתנה.2

שוק עבודה קשיח ובו רמה גבוהה של ביטחון בתפקיד, כלומר עבודה רצופה באותה משרה, מגביל את התחרותיות של המשק משתי סיבות: הקושי לפטר ולהעסיק עובדים מקשה על עסקים להסתגל לדרישות השוק. כמו כן ביטחון בתפקיד פוגע בתמריץ של העובד לפתח את ההון האנושי שלו, ובכך הוא מגביל את יכולתו להיקלט במשרה אחרת. לעומת זאת שוק עבודה גמיש מגביר תחרותיות אך אינו מבטיח לעובדים תעסוקה רציפה או הכנסה יציבה.

הצורך בשוק תחרותי המספק ביטחון כלכלי לפרט הביא לפיתוחו של מודל ה -Flexicurity בדנמרק, המשלב גמישות עם ביטחון.3 הצלחת המודל4 הביאה לכך שגם האיחוד האירופי בחר לאמצו כמדיניות.5

מרכיבים

מדיניות ה-Flexicurity מורכבת מ:

 • שוק עבודה גמיש -הסכמי ההעסקה מאפשרים למעסיקים להעסיק ולפטר, ולשנות את היקף המשרה של המועסקים. מדיניות התעסוקה מגבירה את יכולתם של עובדים לעבור בין משרות;

 • לימודים מתמשכים לאורך החיים - ממשלת דנמרק מעודדת פרטים לרכוש ולעדכן כישורים ומיומנויות המתאימים לשוק העבודה המשתנה.6 במיוחד מודגש חיזוק כישורים של אוכלוסיות חלשות המתקשות להשתלב בשוק העבודה. לדוגמה, ניתנים תמריצים למעסיקים להכשרת עובדים בעלי הון אנושי נמוך;7

 • מדיניות מעודדת תעסוקה בקרב אוכלוסיות חלשות:
 • תמריצים לאוכלוסיות חלשות להשתתף בשוק העבודה - ממשלת דנמרק מציעה מערך של תמריצים ותכניות להגברת ההשתתפות של אוכלוסיות חלשות בכוח העבודה. למשל תמיכה באימהות עובדות,8 מס הכנסה שלילי לבעלי שכר נמוך, ותמיכה סוציאלית המותנית בחיפוש עבודה פעיל או בהכשרה מקצועית;9

 • תמריצים למעסיקים להעסיק אוכלוסיות חלשות - במציאות בה למעסיקים גמישות בהעסקה ופיטורים, הכדאיות להעסיק מבוגרים או חסרי הכשרה היא נמוכה. לכן, המדינה מפעילה תמריצים להעסקת עובדים הנמצאים בסיכון להיפלט משוק העבודה;

 • מערכת רווחה מכוונת תעסוקה מבוססת על העקרונות האלה:10

 • דמי אבטלה הוגנים המותנים בחיפוש עבודה או לימודים - בעבר, הכנסה יציבה היתה תלויה בתעסוקה או בשימוש במערכת הרווחה. מודל ה- Flexicurity מבטיח הכנסה יציבה באמצעות מתן דמי אבטלה גבוהים המותנים בחיפוש עבודה או בהשתתפות בלימודים או הכשרה;11

 • מערך השמה;12

 • קיום בכבוד לנכים ולקשישים;

 • תמיכה זמנית בזמן מחלה או אסון באמצעות דמי אבטלה שמאפשרים קיום בכבוד

מאפיינים

 • הסכמה משולשת בין מגזרים - מדיניות ה-Flexicurity הדנית מבוססת על שיח בין הממשלה, המעסיקים והעובדים המביא לשיתוף פעולה רווחי: הממשלה מבטיחה לעובדים לימודים מתמשכים לאורך החיים ומערכת רווחה, המאפשרת ביטחון בתנאי שהמשתמש בה מחפש עבודה או משתתף בלימודים או בהכשרה. העובדים מבטיחים למעסיקים גמישות תעסוקתית, כלומר את החופש להעסיק ולפטר. המעסיקים מבטיחים לממשלה שוק תחרותי מכוון צמיחה באמצעות פירוק מונופולים והסרת התנגדויות לתחרות;

 • תהליך ממושך והדרגתי - מדיניות ה- Flexicurity בדנמרק היום היא תוצאה של התפתחות ארוכת שנים ביחסי העבודה;13

 • עלות גבוהה לממשלה ליישום מדיניות ה-Flexicurity 14.

 • שיעור נמוך של עובדים עניים;15

מדידה

האיחוד האירופי מציע מדד הבוחן היבטים אחדים של Flexicurity: מידת הגמישות של הסכמי עבודה, היקף הלימודים המתמשכים לאורך החיים, מידת יישומה של מדיניות להגברת תעסוקה ושל מערכת רווחה מודרנית. כמו כן, המדד כולל משתנים הבוחנים את תוצאות המדיניות בשוק העבודה.16


1 מודל התעסוקה הדני Flexicurity משלב גמישות (Flexibility) וביטחון (Security). ר': T. Bredgaard, The Flexible Danish Labour Market - A Review, pg. 26. 2005.

2 לדוגמה, השתלבות ישראל בשוק העבודה העולמי הגבירה את הביקוש לעובדים מיומנים והקטינה את הביקוש לעובדים לא מיומנים. ר': דו"ח בנק ישראל 2006 פרק ה: שוק התעסוקה, לוח ה-8, עמ' 193

3 דנמרק מובילה בתחרותיות: בשנים 2006 - 2007, דנמרק מדורגת במקום השלישי במדד התחרותיות העולמי. ר': אתר הפורום הכלכלי העולמי.

4 בשנים 1993-2005, שיעור האבטלה בדנמרק ירד מ- 13% ל-5%. בשנת 2005, שיעור התעסוקה בדנמרק היה הגבוה במדינות האיחוד האירופי ועמד על 76%. ר: European Commission, Employment in Europe 2006, pg. 262

5 האיחוד האירופי מאמץ את עקרונות Flexicurity רואה בו אסטרטגיה לצמיחה ותעסוקה, המצמצמת אבטלה ומייצרת משרות איכותיות. ר: European Commission, Towards Common Principles of Flexicurity, 2007, pg.3

6 לדוגמה, מענקים ממשלתיים ניתנים לחברות המקיימות תוכניות של הכשרת עובדים. ר': The Danish Government, Progress, Innovation and Cohesion - Strategy for Denmark in the Global Economy, 2006, pg. 18

7 ר' Ministry of Education, Denmark's Strategy for Life Long Learning, 2007, pg.34.

8 הממשלה הדנית נוקטת בשורה של אמצעים שמטרתם להגביר השתתפות של אמהות בשוק התעסוקה, כגון מעונות יום, הגנה מפיטורין בחופשת לידה. למידה נוסף ר': Michael White, The Employment of Lone Mothers in Denmark and Great Britain, 2000

9 לדוגמה, ר: T. M. Andersen and M. Svarer, Flexicurity-Labour Market Performance in Denmark, 2007

10 ראש ממשלת דנמרק לשעבר, Pol Nyrup Rasmussen, טוען כי מדיניות ה- Flexicurity מבוססת על זכויות וחובות: "לאנשים יש את הזכות להשכלה ולביטחון סוציאלי, ומוטלת עליהם החובה לתרום לחברה". ר': 2007 The Danish Model of "Flexicurity" P. N. Rasmussen,

11 ר: T. M. Andersen and M. Svarer, Flexicurity-Labour Market Performance in Denmark, 2007

12 ממשלת דנמרק מפעילה מערך השמה כדי להקל את המעבר בין משרה למשרה. ר': European Commission, Towards Common Principles of Flexicurity, 2007, pg.26

13 זה שנים רבות שוק העבודה בדנמרק מאופיין בגמישות גבוהה. כמו כן מאז שנות השישים מיושמת מדיניות רווחה ליבראלית. ר': T. Bredgaard, The Flexible Danish Labour Market - A Review, pg. 24. 2005.

14 בשנת 2004 עמדה ההוצאה של דנמרק על 4.4% מהתל"ג. ר': European Commission, Employment in Europe 2006, pg. 14

15 שיעור העובדים העניים בדנמרק הוא מהנמוכים באירופה. ר': צבי זוסמן, שחיקת השכר הנמוך ועוני גובר במשפחות עובדות: ישראל 1989-2002, עמ' 3

16 למידע נוסף על המדד ר': European Commission, Towards Common Principles of Flexicurity, 2007, pg.39