מדריך התכנון הממשלתי

מדריך התכנון הממשלתי מבסס את העקרונות לתכנון ארוך טווח במשרדי הממשלה. המדריך מציג מחזור עבודה שנתי, המשלב הערכת מצב, תכנון, תקצוב, ביצוע והערכת ביצועים.

מטרת המדריך היא להתוות כללי מסגרת ליישום השילוב הנדרש בין תהליכי התכנון לבין תהליכי התקצוב בממשלה.

המדריך מסדיר את יחסי הגומלין בין אגפי התכנון והתקצוב במשרדי המטה של הממשלה, כדוגמת אגף התקציבים באוצר, לבין שאר המשרדים. כך, שהקצאת התקציב לכל משרד תהלום תכנון ריאלי המתבסס על העדפת יעדים והגדרת מדדי תוצאה.

המדריך מגדיר את המבנה הנדרש לתוכניות עבודה במשרדי הממשלה. בתוכניות העבודה יוגדרו יעדים, משימות מתבקשות, כלים לביצוע ואופני הערכה.

מדריך התכנון הממשלתי מניח את התשתית לשפה משותפת לתכנון, תקצוב והערכה במשרדי הממשלה.

למסמך המלא, לחצו כאן.