תחבורה בת קיימא

התוצר מציג מבנה של מערכת תחבורה הפועלת לפי עקרונות של חשיבה 'בת קיימא' ובוחן את מיקומה של ישראל במדדי תחבורה שונים.

מטרת המסמך

מטרת המסמך היא לבחון את נושא התחבורה בהקשר של חשיבה בת קיימא תוך בחינה השוואתית תחרותית של מיקומה היחסי של ישראל.

הקשר

המושג תחבורה בת קיימא מתאר מערכת תחבורה המסיעה אנשים ופועלת לאור עקרונות של נגישות, שילוביות, תיעדוף למערכות ציבוריות והגנה על הסביבה.1

למערכת תחבורה בת קיימא השפעה על איכות חיים. תחבורה היא חיונית לקיומה של סביבה תומכת צמיחה.2 פיתוח בר קיימא מצמצם את ההשפעות השליליות על הפרט ומבטיח את שגשוגו בעתיד.3 לכן, קידום מערכת בת קיימא מקרבת את הגשמת חזון ישראל 15 - הפיכתה של ישראל אחת מחמש עשרה המדינות המובילות בעולם באיכות החיים של תושביהן בתוך חמש-עשרה שנים.4

עקרונות של מערכת תחבורה בת קיימא

מכון ראות מזהה ארבעה עקרונות חיוניים בכל מערכת תחבורה בת קיימא:5

  • התמקדות בהגברת הנגישות - תנועה אינה מטרה לכשעצמה אלא אמצעי שמאפשר גישה לפעילות.6 מערכת תחבורה בת קיימא מגבירה נגישות באמצעות הקלה על עומסי תנועה והבטחת נגישות לתחבורה ציבורית איכותית ללא קשר למצב כלכלי או מיקום גיאוגרפי.7

  • תיעדוף מערכות ציבוריות על פני רכבים פרטיים - מערכת תחבורה בת קיימא נותנת עדיפות לתחבורה ציבורית בנקודות המפגש שלה עם רכבים,8 ומאלצת נהגים פרטיים לשלם את המחיר האמיתי על הנסיעה.9

  • שילוב בין אמצעי תחבורה שונים - מערכת תחבורה בת קיימא לוקחת בחשבון את העובדה שמערכות תחבורה שונות מספקות מענה לצרכים שונים של נגישות ומאפשרת נקודות מפגש יעילות ביניהן.10 השגת רמה נאותה של שילוביות מצריכה מבנה ארגוני המצליח לאגד את הגורמים שקשורים במערכת התחבורה.11 מערכת כזו מאופיינת גם בממשק ידידותי למשתמש.12

  • התחשבות בהשלכות סביבתיות - מערכת תחבורה בת קיימא פועלת לצמצום ההשפעות שליליות על הסביבה תוך צמצום זיהום (פליטות, רעש) ושימוש מושכל במשאבים (קרקע, ודלקים פוסיליים).13

מדידה

קיימים מדדים בין לאומיים המודדים היבטים שונים של תחבורה בת קיימא. עם זאת, קיים קושי למדוד היבטים מסוימים, כגון מידת השילוביות ומידת השוויוניות בנגישות לתחבורה.

להלן מספר נתונים המשווים את ביצועיהן של מדינות שונות בהיבטים שונים של תחבורה בת-קיימא.14

<a href=Sustainable Transportation Tables" width="421" height="784" />


1 לפי אג'נדה 21 של האו"ם, פיתוח בר קיימא הוא פיתוח בהווה שאינו מקריב את משאבי דור העתיד. לפרטים נוספים על האג'נדה ר': אתר היחידה לפיתוח בר קיימא של האו"ם.

2 סביבה תומכת צמיחה היא אחד המרכיבים של ביטחון כלכלי. ר' מושג מכון ראות: ביטחון כלכלי.

3 איכות הסביבה היא אחד המרכיבים המשפיעים על בריאות האדם. ר' מושג מכון ראות: ביטחון אישי פיזי.

4 חזון ישראל 15 כולל את המרכיבים הבאים: (א) גיבוש הבנה עשירה באשר לדמותה של ישראל לכשתהיה אחת מ- 15 המדינות המובילות בעולם מבחינת איכות החיים; (ב) זיהוי מנועי הצמיחה באיכות החיים בישראל; (ג) התמודדות עם האתגרים ומיצוי ההזדמנויות הייחודיות לישראל; (ד) אפיון השינויים המבניים הנדרשים בסביבה הממשלתית והעסקית; (ה) אפיון ההיבטים המרכזיים בתהליך קפיצת המדרגה; (ו) זיהוי המדדים הרלוונטיים; (ז) הנעת שיח ציבורי אינטנסיבי אודות סדר היום של 15 המובילות. ר' מושג מכון ראות: חזון הטופ 15.

5 חזון תחבורה בת קיימא של המשרד להגנת הסביבה מתייחס גם להשבת המרחב הציבורי העירוני להולכי הרגל ורוכבי אופניים. ר' אתר המשרד להגנת הסביבה.
ד"ר נועם גרסל מוסיף את צמצום מספר הנפגעים לנפש כעקרון מנחה נוסף. ר': "ענף התחבורה אקולוגיה והציבור - על ניידות בת-קיימא, דיווח ושקיפות", תנועה ותחבורה, 2005.

6 השינויים במיקום מרכזי המגורים והתעסוקה במרחב האורבני בחיפה הפכו את 'הכרמלית' לאמצעי תחבורה שאינו מקשר בין אדם למוקדי פעילות. ר': עיידאת, הארץ, 18/12/2007.

7 בישראל קיים פער גדול במידת הנגישות ובאיכות התחבורה בין המרכז לפריפריה. ר': מרכז אדווה וארגון 'תחבורה היום ומחר' כבישים סביבה וצדק חברתי, 1999.

8 לדוגמה ה-Bus Rapid Transit, אמצעי תחבורה שפותח בברזיל ומאומץ בעולם ובארץ (בחיפה), המחליף רכבות באוטובוסים גדולים ומקבל עדיפות על ידי הסבת נתיבים לנסיעת אוטובוסים בלבד. ר': Goodman, Laube, and Schwenk, "Curitiba's Bus System is Model for Rapid Transit," Urban Habitat;Shadmi, "Intelligent Transportation Systems in Israel", Ministry of Transport

9 מחיר השימוש ברכב אינו לוקח בחשבון את ההשפעות השליליות הנגרמות בעיקר מאיבוד זמן בעומסי תנועה, זיהום אוויר וקרקע ומהנזק הנגרם כתוצאה מתאונות דרכים.

10 אמצעים שונים של תחבורה משמשים לצרכים שונים. לדוגמה, אוטובוסים עירוניים מקשרים בין תחנות רכבת ליעד הסופי בצורה יעילה מבחינת מחיר, שימוש בקרקע וזמן. בפריז, קיים מערך להשכרת אופניים לפרקי זמן קצרים המשפר את נגישותם של יעדים במרחק קצר-בינוני.
למידע נוסף ר': דוורשק, דר שפיגל, 2.11.2007 ;כמו כן ר' Verma and Dhingra, "Developing Integrated Schedules for Urban Rail and Feeder Bus Operation," Journal of Urban Planning and Development, 9/06

11 על השפעת המבנה הארגוני של הרשות המטרופולינית על יעילותה של מערכת תחבורה עירונית ר': Cervero R.,"The Transit Metropolis: A Global Enquiry", Island Press, Washington D.C, 1998.

12 ממשק משתמש ידידותי שמספק לנוסע את היכולת לתכנן נסיעה מתחילתה עד סופה ללא קשר לסוג התחבורה מגביר שילוביות. לדוגמה, Transport for London מספק מידע על אוטובוסים, רכבות תחתיות, ורכבות פרווריות. דוגמה נוספת לממשק ידידותי למשתמש הוא 'כרטיס חכם' המאפשר לנוסע להשתמש במספר אמצעי תחבורה באמצעות כרטיס אחד. ר' הזלקורן, YNET, 20.08.2007

13 לדוגמה, מערכת התחבורה של העיר פורטלנד מפעילה מספר תוכניות לקידום קיימות, כגון צמצום זיהום אוויר. למידע נוסף, ר' אתר משרד התחבורה של העיר פורטלנד.

14 הנתונים לקוחים ממקורות שונים: IMD - יעילות התשתית, תחזוקה ופיתוח; GCI - איכות תשתית הרכבות; אקונומיסט - צפיפות הכבישים, בעלות ברכב פרטי, שימוש ברכבות לנפש; ESI - מחיר הדלק; EPI - זיהום עירוני.

ר' מונחי מכון ראות: מדד התחרותיות העולמי, מדד התחרותיות של ביה"ס הבין-לאומי לניהול בלוזאן, מדד הביצועים הסביבתי. כמו כן, ר' : 2005 Environmental Sustainability Index; Pocket World in Figures 2005 Edition, The Economist, Profile Books:London,.

15 מחיר הדלק במדינה חלקי המחיר העולמי הממוצע.