אבחון צמיחות

מאמר זה מבקר את יעילותן של רפורמות המעודדת צמיחה המבוססות על מוסכמות וושינגטון. במאמר מוצעת אסטרטגיית אבחון צמיחות המאפשרת לזהות את המגבלות השונות הכובלות את הפעילות הכלכלית במשק.

מאמר זה מבקר את יעילותה של מדיניות מעודדת צמיחה המבוססת על מוסכמות וושינגטון. האוסמן טוען כי הצלחתן של רפורמות כלכליות תלויה במגבלות והזדמנויות המשק המקומי.

לאור הבנה זו, האוסמן מציע מסגרת לביצוע אבחון צמיחות - אסטרטגיה לזיהוי המגבלות השונות הכובלות את הפעילות הכלכלית במשק. זיהוי המגבלות מאפשר למקבלי החלטות להגדיר סדרי העדיפות לביצוע רפורמות.

התובנה המרכזית במאמר היא שמגבלות הכובלות את צמיחתן של כלכלות הן תלויות הקשר ומשתנות ממדינה למדינה. לכן, לביצוע רפורמות לפי מרשם כללי יעילות מוגבלת.

למאמר המלא, לחצו כאן