מוצרים שונים מעלים אפשרויות פיתוח שונות

ניתוח של המשק הישראלי מראה כי ישראל מובילה בענפי תעשייה המיועדים לייצוא, וכי היא אינה מדינה המבוססת על תעשייה אחת. השונות בענפי התעשייה מעלה את הצורך במדיניות ארגון תעשייתי המותאמת למגוון תעשיות הייצוא של ישראל.

מבקר היינות רוברט פארקר שבח לאחרונה יינות ישראלים. במאמר ביקורת שסקר 40 יקבים בישראל, פארקר העניק ל- 14 יינות את הציון 90 ומעלה. לדברי בכיר בתעשיית היין הישראלית, משמעות הדבר היא חשיפה מוגברת ליינות ישראלים שיביא לגידול בהיקף הייצוא.

לפי הכלכלן ריקארדו האוסמן, מדינות עשירות נוטות לייצא מוצרים שמדינות עשירות צורכות. לכן, כדי שמדינה תעבור קפיצת מדרגה, עליה לעבור ולייצא מוצרים של מדינות עשירות.

מניתוח של המשק הישראלי שערך האוסמן עולות שתי מסקנות: האחת, ישראל היא מדינה מובילה בענפי תעשייה המיועדים לייצוא למדינות המפותחות. ביצועיה הגבוהים בענפים אלה מותירים מקום מועט לשיפור בפריון. כמו כן, ישראל מייצאת מגוון גדול של מוצרים הפזורים בענפי תעשייה שונים.

לכן, השונות בענפי התעשייה מעלה את הצורך במדיניות ארגון תעשייתי המותאמת למגוון תעשיות הייצוא של ישראל:

מצד אחד, בענפים בהם הפריון גבוה, הממשלה יכולה להסיר חסמים, למשל באמצעות רגולציה, כך שחברות יוכלו להתקדם בצורה טבעית לייצור מוצרים דומים.

מצד שני, כאשר התקדמות טבעית למוצרים דומים אינה אפשרית, הממשלה יכולה לתאם את התפתחותן של תעשיות חדשות בעלות פוטנציאל ייצוא למדינות מפותחות. פיתוח תשתיות מתאימות ויצירת ביקוש זמני למוצרים הן דוגמאות לפעולה ממשלתית אפשרית.

למידע נוסף בנושא זה ר':

מרחב הייצור ("The Product Space") מתווה את התפתחותם הכלכלית של המדינות

ארגון תעשייתי, פיקוח וצמיחה כלכלית

מקורות

יעל גרוס אינלנדגר , גלובס, 31/12/2007 לכתבה המלאה (אנגלית בלבד)