המועצה הכלכלית בפינלנד

מסמך זה מתאר את המבנה ואת מאפייני ההתנהלות של המועצה הכלכלית בפינלנד. המסמך משמש כנספח לתוצר המדיניות של מכון ראות 'מוח מרכזי כלכלי-חברתי'.

מבוא

מסמך זה מתאר את המבנה ואת מאפייני ההתנהלות של המועצה הכלכלית בפינלנד. המסמך משמש כנספח לתוצר המדיניות של מכון ראות 'מוח מרכזי כלכלי-חברתי'.1

הרעיון המארגן של המועצה

יצירת שותפות בלתי פורמלית בין נציגי הממשלה, המעסיקים והעובדים. הדיון בין הנציגים סגור לתקשורת ובכך יוצר בסיס לקונצנזוס והבנה הדדית. הדיונים מתמקדים במגמות ארוכות טווח ובשינויים המבניים הנגזרים מהן.

הרכב פורום המועצה

במועצה 20 חברים:2

 • נציגי הממשלה: רה"מ, שר האוצר, שר ההגנה, שר הפנים, שר החינוך, שר התרבות והספורט, שר המסחר והתעשייה, שר העבודה;
 • רשויות שלטון: יו"ר מרכז השלטון המקומי, נגיד הבנק המרכזי;
 • נציגי מעסיקים: יו"ר התאחדות התעשיינים, יו"ר התאחדות החקלאיים ובעלי היערות, יו"ר איגוד לשכות המסחר, יו"ר התאחדות התאגידים;
 • נציגי עובדים: יו"ר ארגון הגג של איגודי העובדים, יו"ר איגוד העובדים השכירים, יו"ר סגל המרצים והעובדים המנהליים.

הנציגים המעסיקים והעובדים במועצה מייצגים את הארגונים הגדולים והמשפיעים ביותר במשק.

החוק קובע שני קריטריונים לחברות במועצה:

 • מספר החברים בארגון;
 • מידת המומחיות בתחום כלכלי-חברתי מסוים.

הממשלה קובעת אילו ארגונים עומדים בקריטריונים אלו, ובהתאם לכך פונה אליהם.3 הנציג במועצה הוא מנכ"ל או יו"ר הארגון.

סוגיית הייצוג נמצאת בבחינה מתמדת כאשר ארגונים שמבקשים להיות מיוצגים מגישים מועמדות למזכירות המועצה. לאחרונה בקשה של ארגון מסוים נדחתה מכיוון שהממשלה קבעה שהוא מיוצג על ידי ארגון גדול יותר, ושקבלתו למועצה עלולה להעניק משקל יתר לאינטרסים מסוימים.

תדירות מפגשי פורום המועצה

המועצה מתכנסת 11 פעמים בשנה.


בעלי התפקידים במזכירות המועצה

למועצה גוף מזכירות מצומצם: מזכיר, כלכלן ועוזר טכני.

התנהלות ישיבות פורום המועצה

המועצה מגבשת תוכנית עבודה שנתית. בהסתמך על כך, רה"מ שמשמש כיו"ר המועצה קובע את סדר היום של ישיבות המועצה. מזכיר המועצה אחראי על הכנת מחקר כלכלי בנושא הנידון והצגתו בתחילת ישיבת המועצה. הנציגים השונים מביעים את דעתם בנושא ורה"מ מסכם את הדיון.

תוצרים של המועצה

התוצר של המועצה הוא סיכום הדיון. כל ההערות של הנציגים נכללים בתוצר הסופי בעילום שם.

ההתנהלות המחקרית של המועצה

המועצה מסתייעת בגופי מחקר ממשלתיים (במשרד האוצר ובמשרד העבודה) ובמכוני מחקר, להכנת המחקרים שמהווים את הבסיס לדיון.

לגיטימציה לפעילות המועצה

המועצה ממוקמת במשרד רה"מ. בשנת 1966 נחקק חוק המעגן את פעילותה. אולם, מעמדה כיום אינו נשען על החוק, אלא נובע מהיותה כלי שימושי להבנה הדדית ולקונצנזוס בין השחקנים במרחב הציבורי.

תחומי העיסוק של המועצה 2007-2005

 • גלובליזציה;
 • היצע וביקוש בשוק העבודה;
 • הזדקנות האוכלוסייה;
 • איכות סביבה;
 • השפעת הים הבלטי על הכלכלה הלאומית.

סוף.1 מסמך זה מסתמך על שיח שערך מכון ראוּת עם מזכיר המועצה הכלכלית בדנמרק ועל מקורות מידע שנשלחו על-ידו.

2 לפירוט מלא של חברי המועצות ראה: www.government.fi/hallitus/talousneuvosto/kokoonpano/en.jsp

3 לאחרונה נוסף לפנייה זו גם שיקול של ייצוג במועצה לשני המינים. בפינלנד קיים קריטריון שבכל ועדה ציבורית 40% מהמשתתפים היו נשים. למרות זאת, שיקול זה נשאר בגדר המלצה בלבד והממשלה לא מערערת על הייצוג הפרסונלי של הארגונים.