המועצה הלאומית לכלכלה וחברה באירלנד

מסמך זה מתאר את המבנה ואת מאפייני ההתנהלות של המועצה הלאומית לכלכלה וחברה באירלנד. המסמך משמש כנספח לתוצר המדיניות של מכון ראות 'מוח מרכזי כלכלי-חברתי'.

מבוא

מסמך זה מתאר את המבנה ואת מאפייני ההתנהלות של המועצה הלאומית לכלכלה וחברה באירלנד. המסמך משמש כנספח לתוצר המדיניות של מכון ראות 'מוח מרכזי כלכלי-חברתי'.1

הרעיון המארגן של המועצה

תפקידה של המועצה הוא להגיש ניתוחים ודוחות לראש הממשלה בנושאים אסטרטגיים הנוגעים לפיתוח כלכלי ולצדק חברתי. כמו כן המועצה מאפשרת קיומה של מסגרת אסטרטגית לכינון משא ומתן על הסכמים בין הממשלה והשותפים החברתיים.

תכלית עבודת המועצה

 • מאפשרת ליצור מקום מפגש לאינטרסים שונים וכן לארגונים לדון ולנתח מדיניות חברתית כלכלית;
 • מספקת את תמונת המציאות ביחס לאתגר של הפיתוח הכלכלי והחברתי הנוגע למדינה קטנה, פריפריאלית וזאת מתוך תפיסה המדגישה הקשר בין-לאומי משתנה;
 • מספקת מסגרת אנליטית להסכמי השותפות החברתית;
 • המועצה מבקשת להוכיח כי מדיניות כלכלית יעילה אינה עומדת בניגוד למדיניות חברתית מרחיבה.

תהליך התמסדות המועצה

המועצה הוקמה ב- 1973. משבר שנות השמונים באירלנד שידרג את מעמדה של המועצה והפך אותה לגורם בעל משמעות וסמכות במערכת הממשלתית ובקרב הציבור. ב- 1986 גיבשה המועצה את האסטרטגיה ליציאה מהמשבר הכלכלי של שנות השמונים באירלנד. אסטרטגיה זו עצבה את הבסיס להסכם ההבראה שנחתם בין הממשלה, למעסיקים ולעובדים ב- 1987 ועד ל- 1990. הסכם זה היה הסכם ראשון מתוך שבעה כאשר הוא עיצב את מודל השותפות האירי והפך אותו למודל לחיקוי.

ניתן לזהות קשר בין מודל השותפות לביצועים החיובים של כלכלת אירלנד. היכולת לעצב מדיניות שכר מוסכמת ולייצר מדיניות מאקרו כלכלית עקבית סייעה להוצאתה של אירלנד מהמשבר ואפשרה הסטה של משאבים להשקעה במנגנונים המקדמים את ההיצע (הכשרות, שינויים טכנולוגיים). השותפות סייעה בעיצוב המדיניות הפיסקלית ויצרה הסכמה על המדיניות החברתית במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי. כל אלו תרמו להגברת התחרותיות הלאומית של אירלנד.

המועצה חותרת להשפיע על נציגי הממשלה וכן על השותפים. ההשפעה שיש לה כיום נובעת מאיכות תוצריה ומהמוניטין שצברה. ההשפעה של המועצה ניכרת בכך שתוצריה מתקבלים על דעת השותפים ועל דעת שאר משרדי הממשלה.


הרכב המועצה

הממשלה מזמינה חמש קבוצות עיקריות כדי למנות חמישה נציגים מטעמן למועצה: מעסיקים, איגודי העובדים, חקלאים, מייצגי ציבור והמגזר השלישי. הממשלה מיוצגת על ידי מנכ"ל משרד ראש הממשלה ועל ידי חמישה מנהלי משרדים ממשלתיים. כמו כן הממשלה ממנה חמישה נציגים עצמאיים הכוללים מומחים בתחומי כלכלה ומדיניות חברתית. הרכב הנציגים העצמאיים משקף במידה מסוימת את ההרכב האידיאולוגי-מפלגתי של הממשלה.

 • נציגות הממשלה כוללת 7 נציגים כשביניהם לדוגמא: מנכ"ל משרד רה"מ, מזכיר הממשלה, מנכ"ל משרד האוצר;
 • נציגות המעסיקים כוללת 5 נציגים כשביניהם לדוגמא: יו"ר לשכות המסחר, יו"ר השירותים הפיננסיים, מנהל מדיניות איגוד העסקים והמעסיקים;
 • נציגות האיגודים כוללת 5 נציגים כשביניהם לדוגמא: מזכיר כללי של איגודי העובדים, מזכיר איגוד עורכי הדין ועובדי השירותים, מזכיר איגוד עובדי התעשייה;
 • נציגות החקלאים כוללת 5 נציגים כשביניהם לדוגמא: מזכיר החברה הקואופרטיבית האירית, מנכ"ל התאחדות יצרני החלב, מנכ"ל התאחדות החקלאים;
 • נציגות הקהילה והמגזר השלישי כוללת 5 נציגים כשביניהם לדוגמא: יו"ר התאחדות המאמינים, יו"ר איגוד המובטלים, מנכ"ל פדרציית המוגבלים;
 • נציגות העצמאיים כוללת 5 נציגים כשביניהם לדוגמא: מרצה לכלכלה מטריניטי קולג' בדבלין, פרופסור לכלכלה מהמוסד האירי למחקרים כלכליים וחברתיים, יועץ כלכלי.

תדירות מפגשי פורום המועצה

המועצה מתמנה לתקופה של 3 שנים ולאחר מכן מתחלפת. עד 2007 המועצה לא פעלה על בסיס חקיקה ולכן מונתה כל פעם מחדש מתוקף החלטות הממשלה.

המועצה נפגשת פעם בחודש למשך חצי יום. לקראת סיום כתיבת התוצר המסכם, המועצה נפגשת בתדירות גבוהה יותר.

התנהלות ישיבות פורום המועצה

מכיוון שהמועצה עוסקת בנושאים של הטווח הארוך, נציגי הממשלה והשותפים יכולים לעסוק בסוגיות שעל הפרק מבלי שהם נדרשים לבטא קו מדיניות מסוים המבטא סדר יום עכשווי. בנוסף, הדיונים מתקיימים בדלתיים סגורות, ללא ציטוט וללא טיוטות מפורסמות.

ההחלטות במועצה מתקבלות בסבבי דיונים ובאמצעות מנגנונים ליצירת קונצנזוס ולא על ידי הצבעות ועל-כן נדיר שהדוחות כוללים דעות מיעוט או הסתייגויות. הדיונים מתקיימים במשרד רה"מ ומנהל אותם מנכ"ל משרד רה"מ.

תוצרי המועצה

הדוח האסטרטגי של המועצה הוא התשומה העיקרית למו"מ שמתנהל בין הממשלה והשותפים. בנוסף, המועצה מפרסמת דוחות במגוון רחב של נושאים כלכליים וחברתיים הנסמכים על עבודה המתבצעת במטה המועצה וכן על ידי גורמים חיצוניים. מאז 1974 פרסמה המועצה כ- 120 דוחות. דוחות אלו מציגים לממשלה את ההשקפות והסיכומים אליהם מגיעים הדרג המקצועי הבכיר בממשלה והשותפים החברתיים. מעצם השתתפותם של שרים ומנכ"לים של משרדי ממשלה במועצה יש קשר ישיר בין הדיונים לבין המדיניות הממשלתית בסופו של דבר.

דוגמאות:

 • הדו"ח של NESC בשנת 1986 בנושא אסטרטגיה לצמיחה כלכלית על רקע המשבר הכלכלי שימש כבסיס למו"מ בין הממשלה לנציגי הציבור על תוכנית השיקום הלאומית שנמשכה מ-1987 עד 1990;2
 • לדו"ח של NESC בנושא דיור באירלנד: ביצועים ומדיניות (2004) הייתה השפעה מהותית על המדיניות בתחום זה. הדו"ח שיקף את הירידה בהיצע של דיור ציבורי, והמליץ על הקמת רשות חדשה לטיפול בתחום זה. המלצותיה של המועצה באו לידי ביטוי במדיניות הממשלתית בנושא ב-32006.

בשנותיה הראשונות היתה המועצה בין הגופים היחידים שנתחו סוגיות מדיניות חברתיות וכלכליות מתוך השקפה אסטרטגית והיבט של ראייה ארוכת טווח. התוצרים הראשונים עסקו בהשלכות כלכליות-חברתיות של השינויים הדמוגרפיים, מדיניות חינוך, בריאות, שירותים חברתיים, אנרגיה, רווחה, חקלאות, פיתוח אזורי, שיכון, יערנות, תחבורה, תיירות ושוק העבודה. תוצרי המועצה שיקפו את ההשלכות שיש לנושאים האלו על אירלנד מעצם היותה מדינה קטנה ופריפריאלית.

הדוח האסטרטגי האחרון של המועצה ("אנשים, פריון, מקומות")4 התפרסם על-ידי הצוות המקצועי ב-2005 והתקבל על-ידי המועצה ב-2006 ("לקראת 2016").

מבנה המועצה

בראש המועצה עומד מנכ"ל משרד ראש הממשלה.

מטה המועצה מורכב מצוות של כלכלנים ומנתחי מדיניות חברתית.

הרכב הגוף המקצועי של המועצה:

 • יו"ר.
 • 3 מנתחי מדיניות בכירים הכוללים כלכלן ושני מומחים למדיניות חברתית.
 • 3 מנתחי מדיניות הכוללים שני כלכלנים ומומחה למדיניות חברתית.

הצוות המקצועי נתמך על ידי יחידות המטה והמנהל של המועצה ושל המשרד לפיתוח כלכלי וחברתי.

גיוס עובדים: מכרז שירות המדינה, הצוות המקצועי מועסק על בסיס חוזי.

דרישות מקצועיות-אקדמיות: תואר שלישי או שני בכלכלה או בתחומים חברתיים.

תקצוב

תקציב המועצה אינו חלק מתקציב משרד רה"מ. למרות זאת המועצה פועלת על פי הקריטריונים המנהליים של משרד רה"מ. חברי המועצה לא מקבלים שכר אלא הוצאות אש"ל בלבד.

התנהלות מחקרית של המועצה

הצוות המקצועי מתמחה ביצירתיות הנוגעת לאופן הניתוח והצגת הפרדיגמות וזאת כדי ליצור הבנה בין גורמים שמייצגים אינטרסים שונים. המועצה נעזרת במידע מגורמי חוץ - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 5ה-OECD, ESRI ,יועצים באירלנד ומחוץ לה.

הדוחות נחשבים להצהרות של המועצה והצוות המקצועי אינו חתום על התוצרים. קיימת שאיפה כי התוצרים ישקפו עד כמה שניתן את השיח שנוצר בין השותפים.

הקשר בין המועצה לציבור

המועצה מחוייבת בדיווח (accountability) לממשלה, לשותפים החברתיים, לקהילת העוסקים במדיניות ולציבור באירלנד.

לגיטימציה לפעילות המועצה

המועצה עדיין לא פועלת מתוקף חוק אלא מתוקף החלטות ממשלה. הלגיטימציה כיום לפעילותה נובעת מהמוניטין שצברה לאורך שנות פעילותה.

הרלוונטיות של תוצרי המועצה נובעת מכך שחברים בה אנשי המקצוע הבכירים בשירות המדינה ויושבים בה חמישה מנכ"לים של משרדי ממשלה.

עבודה מול רשויות שלטון אחרות

ב- 1993 הממשלה הקימה גוף נוסף שמקדם שותפות - "הפורום הלאומי לכלכלה וחברה" (NESF) שתפקידו להתמקד בהיבטים ארוכי טווח של אבטלה והדרה חברתית. לצידו פועל "המרכז הלאומי לשותפות ולביצוע" (NCPP) שהוקם ב- 2001 על מנת לעודד הפנמת שינויים בשיטות עבודה באמצעות שותפות. ב- 2004 החליטה הממשלה להכניס את המועצה עם שני הגופים הנוספים תחת קורת גג אחת והקימה את המשרד הלאומי לפיתוח כלכלי וחברתי (NESDO). המועצה לכלכלה היא הגוף הדומיננטי מבין הגופים.

בהכנת התוצרים המועצה מסתייעת במוסדות מחקר חיצוניים, חלקם ממשלתיים או חצי ממשלתיים דוגמת ה- 6ForFas במשרד התמ"ת האירי וחלקם חיצוניים לממסד. למועצה אין קשר לגוף התכנון הארצי אולם תוכניות המועצה משמשות כמקור השראה.1 המידע לגבי המועצה לכלכלה באירלנד מבוסס על מסמך של המועצה שנשלח למכון ראוּת מטעם מנהלת המועצה:

Dr Rory O'Donnell, paper prepared for UN Economic Commission for Latin America, 2007

2 דו"ח NESC בנושא אסטרטגיה לצמיחה כלכלית ר': http://www.nesc.ie/dynamic/docs/NESC83a.PDF.

3 דו"ח NESC בנושא דיור באירלנד ר': http://www.nesc.ie/dynamic/docs/NESCHousingReport.pdf.

4 ראה: http://www.nesc.ie/dynamic/docs/Main%20Report.pdf

5 המכון למחקרים חברתיים כלכליים.

6 המועצה הלאומית לתעשייה, מסחר, מדע, טכנולוגיה וחדשנות.