דן בן דוד: פערים בהכנסה ובהבנה

במאמר בהארץ מתאר הכלכלן דן בן דוד את שלוש הבעיות העיקריות בשיח הכלכלי-חברתי בישראל: אי הבנה של מושגי יסוד, הצגה נקודתית של עובדות ושטחיות בדיון. אלה מובילות לרדידות השיח הציבורי ולטשטוש אחת הבעיות המרכזיות בישראל: הפער ההולך וגובר בהכנסות ברוטו.

במאמר בהארץ, מתאר הכלכלן דן בן דוד שלוש בעיות מרכזיות בשיח הכלכלי חברתי בישראל:

השיח הציבורי בישראל שוגה באי הבנה בסיסית של מושגי יסוד. כך למשל, כאשר משווים הכנסות לאורך זמן, ישנה נטייה להתעלם מהעלייה ברמת המחירים. מכאן, כשמשווים בין הכנסות של תקופות שונות, יש להציגן במונחי המחירים של שנה אחת בלבד.

כמו כן, ישנה נטייה להבלטה של עובדות המציגות תמונה חלקית של המציאות. כך, בדיון על פירות הצמיחה, נוטים תומכיה להתעלם מהעובדה שבמשק הישראלי עובדים רבים לא מסוגלים להתמודד על משרות איכותיות בשל כשלי שוק רבים. לעומתם, מבקרי הצמיחה נוטים לייחס את פירותיה לעשירים בלבד תוך התעלמות משיפור מצבם המוחלט של העניים לאורך השנים.

הצגת תמונה חלקית של מחקרים קשורה לשטחיות המאפיינת את השיח. ברבים מן הדיונים מועלות דעות פופוליסטיות וקוטביות אך ורק על מנת להשיג כותרות מבלי לעסוק בבעיות היסוד של החברה הישראלית.

עיקרן של אלו, טוען בן דוד, הוא הגידול המתמשך בפערי ההכנסות בברוטו בין המגזרים החלשים לחזקים בחברה הישראלית. גידול זה מוביל לכך שעל מנת לשמור או להקטין על פערי ההכנסות בנטו, נאלצת המדינה להעביר סכומים הולכים וגדלים לתשלומי העברה.

מגמות אלו מציבות אתגר בפני מדינת ישראל. הפתרון לאי השוויון טמון בעידוד הצמיחה, המשך הרפורמות המבניות ושיפור החינוך והתעסוקה. השתהות בפעולה, מתריע בן דוד, תוביל לנקודת אל חזור, לאחריה לא תוכל המדינה להתמודד עם אותן הבעיות בכלים הדמוקרטיים העומדים לרשותה.

למאמר המלא, לחצו כאן.