ערביי ישראל - חלק ממשאל עם פלסטיני?

מנהיגים מקרב ערביי ישראל דורשים להיות חלק מתהליך קבלת ההחלטות של העם הפלסטיני ולהשתתף במשאל העם הפלסטיני לאשרור הסכם מדיני אפשרי עם ישראל.

נביל עמר, יועצו של אבו מאזן, מסר כי ערביי ישראל לא ישתתפו במשאל עם שעשויה לערוך הרשות הפלסטינית אם יגובש הסכם עם ישראל.

הודעה זו עוררה ביקורת חריפה בקרב בכירים בחברה הערבית בישראל. כך למשל, אמר ח"כ צרצור (בהתייחסו למשאל עם) שערביי ישראל רוצים ליטול חלק בקבלת ההחלטות הקשורות לעם הפלסטיני; ח"כ טהא אמר כי "ערביי ישראל הינם חלק בלתי נפרד מהעם הפלסטיני ויש להם נגיעה לזכות השיבה... בישראל חיים 250 אלף פליטים בנוסף לפליטים בשטחי הרש"פ ובפזורה"; ואילו, ראש אגודת איבן ח'לדון אסעד ראנם אמר כי "לא יהיה פתרון [לסכסוך הישראלי-פלסטיני] ללא הפלסטינים החיים בישראל, ועמדת הפלסטינים בישראל היא החשובה ביותר בשאלת שיבת הפליטים והמדינה היהודית, ואפילו פתרון שתי המדינות יוכל להיות מיושם רק אם יקבלו אותו הפלסטינים בישראל".

התבטאויות אלו הן ביטוי לשבר ביחסים בין מדינת ישראל לבין אזרחיה הערביים, והן עשויות לבשר על היווצרותן של מספר מגמות חדשות בקרב ציבור ערביי ישראל:

קריאת תיגר על סמכות אש"ף וישראל לדון בסוגיית ערביי ישראל - התבטאויותיהם של מנהיגי הציבור הערבי בישראל מהוות קריאת תיגר כפולה על סמכותם של ישראל ואש"ף לשאת ולתת על גורלם של ערביי ישראל ללא שיתופם של האחרונים. בכך מאותתים ערביי ישראל שהם עשויים שלא לקבל הסכם בין ישראל לאש"ף שיש לו נגיעה לגורלם.

מורכבות אשרור הסכם הקבעבצד הפלסטיני, כפי שהצהיר אבו-מאזן, אשרור הסכם שייחתם עם ישראל דורש אשרור של המועצה הלאומית של אש"ף, או לחילופין, משאל עם. גם בצד הישראלי הסכם קבע עשוי להיות מובא למשאל עם או להכרעה בבחירות חדשות לכנסת.
התביעה להשתתף במשאל העם הפלסטיני, מעלה את השאלה: באיזה תהליך אשרור של הסכם ישתתפו ערביי ישראל – בתהליך האשרור הישראלי כאזרחי המדינה? בתהליך האשרור הפלסטיני בהיותם חלק מהעם הפלסטיני? או האם יקחו חלק בתהליך האשרור בשתי המסגרות במקביל?

הפליטים הפנימיים כסוגיה תלויה ועומדת – ההתבטאויות המובאות לעיל מעידה על ניסיון חדש להחיות את סוגיית 'הפליטים הפנימיים' החיים בישראל, שמבחינת ישראל היא במידה רבה
non-issue.מקורות:


יהונתן דחוח- הלוי,
Nfc, 29/12/07.