מלחמת לבנון השניה: היבטים אסטרטגיים

המאמרים בספר עוסקים במלחמת לבנון השנייה, בכשלים שהתגלו בה ובהשלכות שלה על מערכת היחסים של ישראל עם סביבתה האסטרטגית. בכך הם יוצרים בסיס מעודכן להבנת האתגרים הניצבים בפני מדינת ישראל בזירה האסטרטגית.

מאיר אלרן ושלמה ברום, מלחמת לבנון השניה: היבטים אסטרטגיים, המכון למחקרי ביטחון לאומי, הוצאת ידיעות אחרונות, 2007.

מלחמת לבנון השניה יצרה זעזוע עמוק בציבור הישראלי. זעזוע זה נובע מהתסכול הקשור לאי יכולתה של ישראל לנצח ארגון צבאי למחצה וקטן ביחס, גם אם זה חדור מוטיבציה וערוך היטב. גם עתה, יש קושי לעכל ולקבל את העובדה שישראל החזקה לא השכילה, במערכה יזומה ואינטנסיבית לכפות את רצונה ותנאיה על חזבאללה.

תסכול זה מעלה שאלות נוקבות לגבי תפקודה העתידי של ישראל במישור הצבאי והמדיני ויכולתה למצות את הפוטנציאל הגבוה המיוחס לה בהתמודדות הנמשכת עם שכניה הקרובים והרחוקים. תהיות בלתי פתורות אלו מחייבות דיון ציבורי פתוח ונמשך, כתנאי הכרחי לשיפור דרמטי של כלל המערכות הישראליות המופקדות על תחומי הביטחון והחוץ.

קובץ מאמרים זה מספק תובנות חדשות לגבי שאלות אלו. הוא מתמודד עם שלושה תחומים: הלקחים העקריים שניתן להפיק מהכשלים בדרך הפעולה הישראלית בזירה הפנימית והחיצונית; יחודה וקשייה של התמודדות עם יריבים תת מדינתיים, המונעים מאידיאולוגיה קיצונית והתשובות המתחייבות מכך לקראה המאבקים הצפויים; השלכות של המלחמה - ובעיקר של תוצאותיה - על מערכת היחסים של ישראל עם סביבתה האסטרטגית.


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

SE 25.1