ארגון תעשייתי, פיקוח וצמיחה כלכלית

תכניות פיתוח כלכליות מדגישות את הצורך במדיניות ציבורית בתחום הארגון התעשייתי. המאמר מדגיש את התועלת במדיניות המשתפת מגזרים שונים ומאפשרת גמישות תוך התאמה לצרכים הייחודיים של המדינה.

ארגון תעשייתי ופיקוח הם מרכיבים הכרחיים בכל תוכנית פיתוח ציבורית המקווה להשיג צמיחה כלכלית.

במאמר נטען כי מכיוון שפיתוח כלכלי מבוסס על העצמת המגזר הפרטי והציבורי כאחד, הכרחי לקדם אסטרטגיה שתעודד שותפות אמיתית בין שני המגזרים.

במקרים בהם מדינות עוברות תהליך של שינוי מבני, קיים קושי בארגון תעשייתי כיוון שבמהלכו כלכלות נדרשות לא רק להגדיל את התפוקה לעובד אלא גם לסגור מפעלים ולפטר עובדים.

המאמר קורא למיסוד תוכנית פעולה ממשלתית שתאפשר לנציגי המגזרים המעורבים עצמאות, אך גם תכפה משמעת באמצעות שקיפות. זאת ועוד, עליה לקחת בחשבון את מאפייני המדינה, ולכלול מנגנוני בקרה עצמית.

למאמר המלא, לחץ כאן.