'חומר אפל' בכלכלה העולמית

המאמר מצביע על הבעייתיות בכלים הקיימים למדידה של יתרות נכסי החוץ של מדינות ומציע מודל חדש להערכתם.

המאמר עוסק בהערכה הנכונה של יתרות נכסי החוץ של מדינות. המונח 'חומר אפל' (Dark Matter) מוגדר כפער בין הערך הנמדד על ידי הכותבים לזה הנמדד בכלים המקובלים כיום.

המדידות הקיימות יכולות להיות מטעות בשל מספר סיבות: הערכות מוטעות של השקעות חוץ ישירות (FDI) ושירותים נזילים, ביטוחים וסחר שאינם מדווחים. בנוסף, הכלים הקיימים אינם עוסקים בהסדרי חובות של מדינות (Debt Relief).

אותו 'חומר אפל' חשוב מפני שכשהוא נלקח בחשבון, במיוחד במקרה של ארצות הברית, יתרות נכסי החוץ שומרות על יציבות לאורך זמן. עמדה זו מערערת את הטענה בדבר הצורך בהתאמות של שער החליפין של הדולר או בשינויים מבניים מוניטאריים אחרים בכלכלה העולמית.

למאמר המלא, לחצו כאן.