פיתוח הון אנושי: הזדמנות לתחרות בזירות חדשות

דו"ח של מנהל מחקר וכלכלה בתמ"ת מצביע על הפגיעות של עובדים לא מיומנים בשוק העבודה הישראלי. פיתוח הון אנושי יספק לערבים אזרחי ישראל הזדמנות לשנות את הזירה בה הם מתחרים על משרות בשוק העבודה.

דו"ח של מנהל מחקר וכלכלה בתמ"ת מצביע על הפגיעות של עובדים לא מיומנים בשוק העבודה הישראלי: קיימת תחלופה גבוהה של עובדים שהשכלתם ומיומנותם המקצועית נמוכה, התחרות מול עובדים זרים הורידה את שכרם, ומסלול קידום מוגבל פוגע ביכולתם לשפר את שכרם לאורך זמן.

שיעור העובדים הלא מקצועיים במגזר הערבי כמעט כפול מזה הקיים במגזר היהודי. למרות שערבים אזרחי ישראל מהווים כחמישית מהחברה הישראלית, חלקם בתמ"ג עומד על 8% בלבד. לכן, צמצום מספר העובדים הלא מיומנים הוא הזדמנות לקדם את המשק הישראלי.

הון אנושי רלוונטי לשוק העבודה הוא אמצעי לשפר את הכנסתם: דו"ח התמ"ת מראה כי הפיכת עובדים לא מקצועיים לעובדים מקצועיים תעניק להם תוספת ממוצעת של כ-2000 ₪ לחודש, ותאפשר שכר התחלתי גבוה יותר בשוק העבודה.

בנוסף, רכישת הון אנושי תאפשר לערבים אזרחי ישראל הזדמנות לשנות את הזירה בה הם מתחרים על משרות בשוק העבודה:

  • רכישת הון אנושי תספק הזדמנות לעבור מתחרות בעובדים זרים לא מיומנים על משרות בעלות הכנסה נמוכה, לתחרות על משרות מקצועיות.

  • רכישת הון אנושי היא הזדמנות לנצל יתרון יחסי - למשכילים במגזר הערבי יש את היכולת לשמש "קו תפר בין מגזרים" באמצעות הכרת השפה, התרבות וההתנהלות במגזר היהודי והערבי כאחד. היכולת למנף יתרון זה עשוי להביא ליוזמות עסקיות ושיתוף פעולה הפותח אפשרויות לשווקים ומוצרים חדשים.

מקורות

רותי סיני, "שכר התחלתי של רוב העובדים: פחות מ-4,000 ש'", הארץ, 11/12/2007 לכתבה המלאה

דוח סיכוי 2006