התנהלות שמהווה הזדמנות לשותפות

נכונות ארגוני המעסיקים להפריש ביטוח פנסיוני לעובדיהם הביאה את משרד האוצר לבחון מחדש את זכאותם של המעסיקים לדמי אבטלה . מופע זה הוא הזדמנות לבניית שותפות בין מגזרית בישראל

לאחרונה הסכימו ארגוני העצמאים להפריש כספים לביטוח פנסיוני לשכירים המועסקים אצלם. התמורה לכך לא איחרה לבוא: משרד האוצר בוחן מחדש הצעת חוק המאפשרת זכאות לדמי אבטלה לעצמאים1 שנאלצים לסגור את עסקיהם. מדובר ביוזמה שארגוני העצמאיים ביקשו לקדם במשך תקופה ארוכה כאשר רק לאחרונה הסיר משרד האוצר את התנגדותו.

הקישור בין שני אירועים אלו מצביע על מגמה חדשה ביחסים בין שלושה שחקנים במרחב הציבורי הישראלי: הממשלה, המעסיקים, והמועסקים.

שיתוף הפעולה בין האוצר לעצמאים מבוסס על הגיון של תלות הדדית. כשם שהמועסקים תלויים במעסיקים, האחרונים תלויים בממשלה שתעניק להם רשת בטחון בעת צרה. על פי המדיניות החברתית כלכלית שאושרה לאחרונה, הממשלה מקדמת צעדים שמקטינים את מימדי העוני.2 על פי דה-מרקר, משרד האוצר קיבל החלטה לתמוך בארגוני המעסיקים בעקבות הנכונות שלהם להעניק ביטוח פנסיוני לעובדיהם.

מכון ראות מזהה במופע זה הזדמנות לתהליך הדרגתי של בניית שותפות בין מגזרית שתכליתה:

  • השותפות משרתת אינטרסים בטווח קצר - הבנה כי שיתוף פעולה בין השחקנים המרכזיים במרחב הציבורי הוא אמצעי למיצוי האינטרסים של כל אחד מהצדדים.
  • השותפות משרתת אינטרסים בטווח ארוך - בשלב מתקדם יותר, מופעים של אמון בין מגזרי יכולים לשמש בסיס לשיח של 'מחר על חשבון היום' - שיח שבמרכזו ויתורים בטווח המיידי לטובת מימוש חזון משותף של קידום איכות החיים לכלל תושבי המדינה.

מקורות

צבי זרחיה, דה-מרקר, 12.12.07, לכתבה המלאה.


1 בהצעת החוק נותרו שאלות פתוחות כגון אילו עצמאיים יוגדו כזכאים לדמי אבטלה.

2 ר': יעדים למדיניות כלכלית-חברתית לישראל 2010-2008 שנוסחו על ידי המועצה הלאומית לכלכלה ואומצו על ידי הממשלה באפריל 2007.