הפערים של היום מצביעים על הבעיה של מחר

תוצאות מבחני פיזה ומיצ"ב מעידות על פערים גדולים בין המגזר היהודי לערבי. הביצועים הנמוכים של התלמידים הערבים מאיימים על החוסן הכלכלי והתחרותיות הלאומית של ישראל.

השבוע פורסמו תוצאות מבחן פיזה המדרג את הישגי תלמידי מדינות ה- OECD במתמטיקה, קריאה ומדעים.

תוצאות המבחן מעידות על רמתם הנמוכה של תלמידים ישראלים בהשוואה למדינות המפותחות. בנוסף, התוצאות מעידות על קיומם של פערים גדולים בין המגזר היהודי לערבי: דרוג התלמידים הערבים נמוך ממקביליהם היהודים במתמטיקה (מקום 53 לעומת 39), בקריאה (מקום 54 לעומת 37) ובמדעים (מקום 50 לעומת 39).

תוצאות מבחן המיצ"ב האחרון מצביעות על פערים דומים בין המגזרים במדע וטכנולוגיה, מתמטיקה ובאנגלית.

הפערים של היום מצביעים על הבעיה של מחר בהגשמת חזון הטופ 15 - הפיכת ישראל לאחת מחמש עשרה המדינות המובילות בעולם באיכות החיים של תושביהן:

פגיעה בחוסן הכלכלי -הון אנושי הוא מפתח לחוסן כלכלי. ביצועים נמוכים במקצועות הליבה פוגעים באפשרות להתקדם ולרכוש השכלה הרלוונטית לשוק העבודה, ומגדילים את הסיכוי לתעסוקה במשרה בעלת הכנסה נמוכה. עובדות אלה מרחיקות את ישראל מעתיד בו איכות החיים הגבוהה משותפת לכלל תושביה, ומצביעות על עתיד בו ערביי ישראל הם מגזר בעל חוסן הכלכלי נמוך המצריך תמיכה והתערבות ממשלתית.

פגיעה בתחרותיות הלאומית של ישראל - במשק תחרותי המבוסס על חדשנות ותחכום, היתרון היחסי של ישראל הוא הון אנושי איכותי, ולא היצע כוח אדם זול ולא מיומן. לכן, במידה והפער בין המגזרים ימשיך, הביצועים הנמוכים של התלמידים הערבים יתבטאו בקשיי כניסה למוסדות להשכלה גבוהה ובמיעוט בוגרים במקצועות המדע והטכנולוגיה. מגמה זו תקטין את היתרון של ישראל בחדשנות ותחכום.

מקורות

מורן זליקוביץ', "המיצ"ב: כמעט נכשל במתמטיקה", ידיעות אחרונות, 28/11/2007 לכתבה המלאה

אור קשתי, "תמיר על תוצאות מבחן "פיזה":כישלון מתמשך של מע' החינוך", הארץ, 5/12/2007 לכתבה המלאה