סקר איכות חיים באירופה

הקרן האירופאית לשיפור תנאי החיים והעבודה ערכה לראשונה סקר כלל-אירופאי שמקיף היבטים מרכזיים של איכות חיים.
על מנת להתמודד עם שונות בקרב מדינות אירופה, מקבלי החלטות זקוקים למידע מקיף אודות תנאי החיים של אזרחים ואופן שבו הם מעריכים את איכות חייהם.

על רקע זה, הקרן האירופאית לשיפור תנאי החיים והעבודה ערכה סקר כלל-אירופאי מקיף בשנת 2003. סקר זה כלל 28 מדינות: 15 החברות באיחוד, 10 מדינות שהצטרפו לאיחוד ו-3 מדינות שהיו מועמדות להצטרף בתקופה זו. המידע השוואתי שהתקבל יכול לשמש לגיבוש תמונת מצב של איכות החיים ביבשת.

לדו"ח המלא (באנגלית), הקישו כאן.