מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית: מבט מבפנים

מחקר זה מצביע על החסמים ההשקפתיים והמבניים המצויים בחברה החרדית והמקשים על מעבר של גברים חרדים, שעסקו שנים רבות רק בלימוד תורני, אל מעגל העבודה.

בצלאל כהן, מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית: מבט מבפנים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 2005.

מחקר זה מצביע על החסמים ההשקפתיים והמבניים המצויים בחברה החרדית והמקשים על מעבר של גברים חרדים, שעסקו שנים רבות רק בלימוד תורני, אל מעגל העבודה.

הוא מצביע על תופעת ההימנעות של המנהיגות מקידום התעסוקה של החרדים, בעיקר בקרב המנהיגות הרוחנית והציבורית החרדית, אך גם בקרב חוגי השלטון.

המחקר מעלה שורה ארוכה של פעולות שראוי לנקוט על מנת לקדם תעסוקה בחברה החרדית שבין קוויה המנחים הוא הישענות על התשתית הרוחנית והאירגונית של החברה החרדית ברוח הערכים הדתיים והתרבותיים המכוונים את חייה.


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

ME A2.1