תעשיית מים תחרותית מקרבת את ישראל לישראל 15

משרד התמ"ת מקדם תכנית לאומית לקידום טכנולוגיית המים. הובלה באמצעות חדשנות היא כלי לשיפור יתרונה היחסי של ישראל בתחום.

במסגרת תערוכת 2007 WATEC ישיק משרד תמ"ת את ISRAEL NEWTech - התוכנית הלאומית לתמיכה ולקידום תעשיית המים בישראל. התכנית רואה בתעשיית המים את מנוע הצמיחה הבא של המשק, ומציבה יעד של הכפלת ייצוא תעשיות המים הישראליות עד לשנת 2010.

לישראל יתרון יחסי בטכנולוגית מים המתבטא במאגר הון אנושי מקצועי ואיכותי, ידע ותשתית אקדמית לפיתוח ויישום טכנולוגיות בתחומים שונים של טיפול במים. כתוצאה מכך, ישראל היא מובילה עולמית בארבעה תחומים שונים של תעשייה זו: הקמת מתקני התפלה, מערכות השקיה, השבת קולחין, וניהול ובקרה על משאבי מים.

מדוע פיתוח תעשיה זו תורם למשק הישראלי? הכלכלן ריקרדו האוסמן טוען כי כלכלות צומחות באמצעות שיפור המוצרים שהן מייצרות ומייצאות. שיפור זה תלוי ביכולת להתאים את האמצעים הנחוצים לייצור מוצרים קיימים - הון, טכנולוגיה, מוסדות ומיומנות - לטובת ייצור מוצרים חדשים. לכן, פיתוח של תעשיות קיימות בעלות בסיס טכנולוגי, הון אנושי ומשאבים מקרב את ישראל לעבר קבוצת המדינות המפותחות.

החלטת הממשלה לתמוך בתכנית לקידום תעשיית המים משקפת את ההבנה כי הכלי לשיפור יתרונה היחסי של ישראל הוא להמשיך ולהוביל בחדשנות באמצעות פיתוח מוצרים חדשים ושיפור מוצרים קיימים.

למידע נוסף בנושא זה ר':

מרחב הייצור ("The Product Space") מתווה את התפתחותם הכלכלית של המדינות

ISRAEL NEWTech - התכנית לקידום טכנולוגיות המים החדשניות של ישראל

מקורות

ישראל על פרשת המים, הארץ, 17/10/2007 לכתבה המלאה

משרד התמ"ת, 28/10/2007 הודעה לעיתונות