מסמך ההסכמה הלאומית
עוד בנושא

מסמך ההסכמה הלאומית

מונח זה מתאר את המסמך הידוע גם כ"מסמך האסירים", אשר נחתם על ידי נציגים בכירים של הפלגים הפלסטינים היושבים בכלא "הדרים". המסמך מתייחס להקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67', לארגונים החמושים ולחלוקת הסמכויות בין אש"ף לרשות הפלסטינית.

הגדרה

המונח "מסמך ההסכמה הלאומית" 1 (להלן "המסמך" ) דן בנייר שנוסח על-ידי נציגים בכירים של הפלגים הפלסטינים היושבים בכלא הישראלי. המסמך מגדיר את יעדי התנועה הלאומית הפלסטינית ואת האמצעים להשגתם. על אף שהמסמך מתייחס להקמתה של מדינה פלסטינית בגבולות 67', הוא אינו מציין במפורש את ההכרה בזכות קיומה של מדינת ישראל.

רקע

המסמך גובש על-ידי נציגים בכירים של תנועות הפת"ח, חמאס, הג'האד האסלאמי, החזית העממית לשחרור פלסטין והחזית הדמוקרטית, היושבים בבית הכלא "הדרים".2
פרסום המסמך ב- 11/5/06 בא על רקע החרפת המשבר הכלכלי ברשות הפלסטינית (הרש"פ) וההסלמה בהתנגשויות האלימות בין פעילי הפלגים החמושים. המסמך פורסם כשבועיים לפני פתיחת שיחות הפיוס בין נציגי הפלגים בעזה ובגדה המערבית.
במושב הראשון של שיחות הפיוס, הודיע אבו מאזן כי אם לא יגיעו הפלגים הפלסטיניים להסכמה תוך עשרה ימים, יביא את המסמך למשאל עם שייערך תוך ארבעים ימים.3

עיקרי המסמך

המסמך, אשר מונה 18 סעיפים, מופנה להנהגת אש"ף והרש"פ ולכלל הכוחות והארגונים הפלסטינים. מטרותיו הן יצירת בסיס מדיני מוסכם לכל הפלגים וסיכול ניסיונות ישראל לקבוע עובדות בשטח באופן חד-צדדי.4
המסמך דן בנושאים הבאים:

זכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית – על-פי המסמך, זכות זו תמומש בהקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67' אשר בירתה ירושלים; במימוש זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים; ובשחרור כל העצורים והאסירים הפלסטינים.5

הסדרת סוגית הייצוג הפלסטיני6 - המסמך קובע עקרונות להסדרת סמכויות הייצוג של אש"ף ושל הרש"פ:

  • אש"ף הוא הנציג הלגיטימי הבלעדי של העם הפלסטיני. על מנת לשמור על מעמדו זה, יש ליישם את הסכמות קהיר (3/05) אשר בהן הוחלט על צירופן של תנועות חמאס והג'האד האסלאמי לאש"ף.7
  • הרש"פ היא גרעין המדינה הפלסטינית העתידית. לפיכך, יש לכבד את חוק היסוד של הרש"פ8 אשר קובע את חלוקת הסמכויות בין הנשיא לממשלה.
    המסמך קורא להקמת ממשלת אחדות לאומית ברש"פ שהיא צעד הכרחי להגשמת השאיפות הלאומיות הפלסטיניות.9
  • ניהול משא ומתן מדיני הוא בסמכות אש"ף ונשיא הרש"פ. כל הסכם "גורלי" יובא לאישור המועצה הלאומית הפלסטינית (מל"פ) באש"ף.10

התהליך המדיני והמאבק בכיבוש – המסמך קורא לעיצוב תכנית מדינית פלסטינית מקיפה שתתבסס על לגיטימציה ערבית ובינ"ל.11
לצד האמצעים הדיפלומטיים והמו"מ המדיני ימשיך העם הפלסטיני את ההתנגדות לכיבוש בגבולות 67' בכל האמצעים העומדים לרשותו.12

הנשק הפלסטיני – המסמך קורא להפסקה מיידית של האלימות בין הפלסטינים,13 ומציע להסדיר את פעילות הכוחות חמושים הפלסטיניים באופן הבא:

  • שיקום ופיתוח כוחות הביטחון14 והסדרת פעולות כוחות הביטחון בחקיקה.15
  • הקמת "חזית ההתנגדות הפלסטינית" לתיאום ושיתוף פעולה בין הארגונים והפלגים השונים.16

הפליטים הפלסטינים – יש לערוך ועידה עממית שתייצג את הפליטים ותקדם את מימוש החלטת העצרת הכללית של האו"ם 194.171 وثيقة الوفاق الوطني בערבית. ידוע גם כ"מסמך 18 הנקודות" או "מסמך האסירים".
2 שני הנציגים הבולטים החתומים על המסמך הם מנהיג ה"תנזים" של הפת"ח בגדה, מרואן ברגותי ועבד אל-חאלק א-נתשה, חבר המועצה המחוקקת הפלסטינית מטעם החמאס ומבכירי הארגון בגדה המערבית.
3 רגולר והראל, הארץ, 26/5/06.
4 דברי ההקדמה למסמך.
5 סעיף 1 למסמך.
6 במסגרת תהליך אוסלו החזיק אש"ף בסמכות הייצוג של הרש"פ ובזכות החתימה על הסכמים בשמה (הסכם עזה ויריחו, ס' VI – כוחות ואחריות, פיסקה 2; הסכם הביניים פרק 1 – המועצה, ס' IX – כוחות המועצה ואחריותה, פיסקה 5; פרק 3 – עניינים משפטיים, ס' XVII – סמכות, פיסקה 1, ס"ק א').
למרות ההגבלות בהסכם הביניים, הקימה הרש"פ מערך דיפלומטי והיא מנהלת את יחסי החוץ שלה. המשרד לתכנון ושיתוף פעולה בין-לאומי ברש"פ הפך ל"משרד החוץ" הפלסטיני. המשרד מקיים קשרים עם הקהילה הבינ"ל ומפקח על מערך הייצוג הדיפלומטי הפלסטיני בחו"ל. העברת סמכויות ניהול יחסי החוץ מאש"ף לרש"פ הביאה למחלוקת בין הנהגות שני הארגונים. ר' בעניין זה רגולר, הארץ,1/4/05, 1/5/05.
7 סעיף 2 למסמך קורא לעדכן את מבנה המועצה הלאומית הפלסטינית כך שתכלול את נציגי כל הפלגים הפלסטינים עד סוף שנת 2006. המועצה הלאומית הפלסטינית היא הרשות המחוקקת והעליונה של אש"ף, על-פי הוראות תקנון היסוד של הארגון. ר' גיא בכור, לקסיקון אש"ף, (תל אביב: משרד הביטחון, 1991).
8 המסמך משתמש במונח "החוקה הזמנית" (الدستور المؤقت בערבית). סעיף 5 למסמך מדגיש את הצורך בשיתוף פעולה בין נשיא הרש"פ וראש הממשלה הפלסטיני רומז על החיכוכים שנוצרו בין שני המוסדות לאחר ניצחונו של החמאס בבחירות. חוק היסוד של הרשות הפלסטינית, במתכונתו הנוכחית, יוצר חפיפה וניגודים בין סמכויות ראש הממשלה לאלה של הנשיא. לפירוט על המלכוד החוקתי שנוצר בעקבות יצירת מוסד ראש הממשלה הפלסטיני ר' המונחים: ראש הממשלה הפלסטיני; חוק היסוד הפלסטיני; ר' גם התרעה בסיסית: הבחירות הפלסטיניות - לקראת חוסר תפקוד מוסדי
9 סעיף 6 למסמך.
10 סעיף 7 למסמך. יש לציין כי המסמך אינו מציין כיצד תתבצע חלוקת הסמכויות בין אש"ף לנשיא הרש"פ בניהול המו"מ. כיום, אבו מאזן משמש הן כיו"ר אש"ף והן כנשיא הרש"פ, אולם אחדות סמכויות זו אינה מעוגנת בחקיקה או בתקנות כלשהן.
11 סעיף 4 למסמך. כמו כן קורא המסמך לגיוס תמיכה ערבית ובינ"ל להסרת החרם האמריקאי-ישראלי על הרש"פ. סעיף 12 למסמך.
12 סעיף 3 למסמך. נציגי הג'האד האסלאמי הוסיפו למסמך הערה המסתייגת מסעיף זה.
13 סעיף 14 למסמך.
14 סעיף 16 למסמך. על-פי המסמך תפקיד כוחות הביטחון הפלסטיניים הוא הגנה על העם הפלסטיני מפני אויביו והשלטת סדר וביטחון בשטחי הרש"פ. יש לציין כי על-פי הסכם הביניים (סעיף XII – הסדרים לביטחון וסדר ציבורי), כוחות הביטחון הפלסטיניים אמונים רק על הבטחת "סדר ציבורי וביטחון פנים לפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה", וישראל היא הנושאת באחריות להגנה מפני איומים מבחוץ. הגדרה מחודשת זו של תפקידי כוחות הביטחון היא סימן לשחיקת עקרון הפירוז. ר' גם מדינה פלסטינית חמושה; צבא פלסטיני - עכשיו או אח"כ?
15 סעיף 17 למסמך.
16 סעיף 10 למסמך.
17 סעיף 9 למסמך.