המדיניות המקרו-כלכלית: הקטנת האבטלה וצמצום הפערים בדרך לצמיחה כלכלית

נייר עמדה מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה המציג את המתאם החיובי בין צמצום האבטלה ואי-שוויון לבין צמיחה כלכלית של המשק הישראלי.

ראובן גרונאו (עורך), המדיניות המקרו-כלכלית: הקטנת האבטלה וצמצום הפערים בדרך לצמיחה כלכלית, נייר עמדה 52, המכון הישראלי לדמוקרטיה, נובמבר 2004.

אחד הדוברים בכנס קיסריה השניים-עשר, פרופ' צבי זוסמן, אמר שחברי הצוות שהשתתפו במחקר זה "[...] הראו שבעיית העוני היא לא רק בעיה של תחושות קיפוח ושל תחושות מחסור וסבל של כאלה שאין להם, אלא זו בעיה מקרו-כלכלית מהמדרגה הראשונה. הם הראו, וכדאי לזכור זאת, שצמצום העוני ואי-השוויון תורמים לצמיחה". ואכן, אחת המשימות של הצוות הייה להעריך עד כמה יגדל האי שוויון בין אזרחי ישראל ומה תהיינה ההשלכות הכלכליות האפשריות של הגדלת אי שוויון זה על הפעילות הכלכלית.

לספריית המכון הישראלי לדמוקרטיה לחץ כאן.

פרסומי המכון הישראלי לדמוקרטיה מוצעים לרכישה גם ברשת חנויות סטימצקי, ברשת דיונון, ברשת אקדמון ובחנויות ספרים אחרות ברחבי הארץ.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

MID009