צמיחה מואצת

מאמר זה מתמקד בנקודות מפנה המובילות לצמיחה מואצת של כלכלות, ובוחן את הגורמים שהביאו לכך.

מאמר זה מתמקד בנקודות מפנה בצמיחתן של כלכלות. המחקר בוחן 80 מקרים של צמיחה כלכלית חדה שנמשכה למעלה משמונה שנים, ובוחן את הגורמים שהביאו לכך.

מסחר, השקעות, פיחות בשערי ריבית וזעזועים חיצוניים נמצאו כגורמים המתניעים אפיזודות צמיחה מהירות אשר נוטות לדעוך.

דמוקרטיזציה וליברליזציה כלכלית ומקיפה נמצאו כגורמים המתניעים צמיחה מהירה ובת-קיימא.

עם זאת, רוב הגורמים לצמיחה מואצת עדיין אינם ידועים: המנבא הטוב ביותר לצמיחה זו, ליברליזציה כלכלית, מסביר רק 20% מהמקרים המתועדים במחקר זה. יש צורך במחקר נוסף על מנת לזהות גורמים נוספים.

צמיחות מואצות