דו"ח ועדת מקוב

דו"ח ועדת מקוב מציג שורה של צעדים להעצמת התעשייה המסורתית באמצעות חדשנות ותחכום, ופיתוח מקיף בפריפריה במטרה לספק שוויון הזדמנויות.

הוועדה לבחינת האמצעים להעצמת הפריפריה והתעשייה המסורתית בראשות של ישראל מקוב הגישה את המלצותיה לשר התמ"ת אלי ישי.

הדו"ח מציג שורה של צעדים להגברת הפריון בתעשייה המסורתית. בין הצעדים ניתן למנות הסרת החסמים ומתן תמיכה ממשלתית לחדשנות, מחקר ופיתוח ואימוץ טכנולוגיות חדשות.

המלצות הוועדה ביחס להעצמת הפריפריה כוללות פיתוח מערכת תחבורה מהירה ונגישה, פיתוח קהילתי, חברתי ותרבותי ומערכת חינוך הולמת המספקת שוויון הזדמנויות.

להמלצות הוועדה לחצו כאן.