העצמת הפריפריה והתעשייה המסורתית היא צעד לקראת הגשמת חזון ישראל 15

המלצות ועדת מקוב לשר התמ"ת מצביעות על הצורך להגדרה מחדש של המושג פריפריה. הבנה עשירה ומדויקת של מושג זה תשפר את יכולתם של מקבלי החלטות לזהות את המוקדים הדורשים התערבות ממשלתית ותאפשר הקצאה יעילה יותר של משאבים.

הוועדה לבחינת האמצעים להעצמת הפריפריה והתעשייה המסורתית בראשות ישראל מקוב הגישה את המלצותיה הראשוניות לשר התמ"ת אלי ישי.

הוועדה קובעת שהעצמת הפריפריה תלויה בהגדלת הפריון בתעשייה המסורתית תוך עידוד חדשנות, מחקר ופיתוח, הכשרת עובדים ושיפור תהליכי עבודה. פיתוח ענפי התעשייה המסורתית יתמקד בתחומים בהם לישראל יש את היכולת לפתח יתרון תחרותי בזירה גלובאלית.

העצמת הפריפריה והתעשייה המסורתית היא צעד לקראת הגשמת חזון ישראל 15 - הפיכת ישראל לאחת המדינות המובילות בעולם באיכות החיים של תושביה.

המלצות הוועדה מצביעות על הצורך להגדרה מחדש של המושג פריפריה תוך התחשבות במעמד סוציו-אקונומי. החלטה זו מצביעה על ההבנה כי מרחק גיאוגרפי מהמרכז אינו מספיק לצורך זיהוי האזורים המצריכים התערבות ממשלתית.

לאור זאת, עולה השאלה האם גורמים כמו איכות חיי הקהילה, היכולת להתקיים בכבוד באופן עצמאי, היכולת להתמודד עם זעזועים כלכליים לא צפויים, והיכולת להתקדם ולרכוש הון אנושי המאפשר תעסוקה איכותית ומכניסה משפרים הבנה זו?

הבנה עשירה ומדויקת של מושג זה תשפר את יכולתם של מקבלי החלטות לזהות את המוקדים הדורשים התערבות ממשלתית ותאפשר הקצאה יעילה יותר של משאבים.

למידע נוסף בנושא זה ר':

חזון ישראל 15

מקורות

אורה קורן, הארץ, 9/10/2007 לכתבה המלאה

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, 8/10/2007 הודעה לעיתונות