"תמונת העתיד" – תכנית לארגון המרחב הלאומי (תכנית אב לישראל בשנות האלפיים)

מטרת התוכנית היא גיבוש תפיסה כלכלית, חברתית וסביבתית לפיתוחה של ישראל לטווח הארוך, וכן לזהות את אמצעי המדיניות העיקריים להגשמתה.

אדם מזור ומיכל סופר, "תמונת העתיד" - תכנית לארגון המרחב הלאומי (תכנית אב לישראל בשנות האלפיים), הטכניון, 1997

תכנית האב לישראל בשנות האלפיים - "ישראל 2020" היא תוצאה של מהלך תכנוני מחקרי רחב היקף. במשך כשש שנים נטלו חלק במימושו למעלה ממאתיים וחמישים אנשי מקצוע, מבכירי הקהילה האקדמית והמקצועית בישראל, תוך שיתוף מומחים בולטים בתחומם.

מטרת התוכנית היא גיבוש תפיסה כלכלית, חברתית וסביבתית לפיתוחה של ישראל לטווח הארוך, וכן לזהות את אמצעי המדיניות העיקריים להגשמתה.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

ME A8