צעד מבטיח לשיפור איכות הסביבה בישראל

'ועדת השרים לאיכות הסביבה ולחומרים מסוכנים' אישרה תוכנית להפחתת זיהום אוויר מכלי רכב. תכנית זו אמורה להיות חלק מחזון מקיף לשיפור איכות הסביבה בישראל, שכולל תמריצים שליליים לשימוש ברכבים מזהמים לצד הצעה לשיפור הנגישות והאיכות של התחבורה הציבורית.

במאמר ב'הארץ', מוטי בסוק סוקר את החלטת 'ועדת השרים לאיכות הסביבה ולחומרים מסוכנים' לאשר תוכנית להפחתת זיהום אוויר מכלי רכב.

התכנית כוללת הצעות להפחתת זיהום האוויר מכלי רכב, כגון מיסוי דיפרנציאלי המתבסס על 'מדד ירוק' הבוחן את מידת הנזק הסביבתי שהרכב גורם. צעדים אלה הם חלק ממגמה עולמית של מדיניות המכוונות להגברת האחריות של הפרט על-ידי יצירת תמריצים שליליים לפעולות המזיקות לסביבה (למשל, נהיגה ברכבי דיזל ישנים ומזהמים).

ישראל יכולה ללמוד מניסיון העבר של מדינות שונות בהפעלת יוזמות שכאלה. למשל, בשנת 2003 הוטלה אגרת צפיפות בכבישי לונדון, כשמטרת היוזמה הייתה להפחית את זיהום האוויר בעזרת צמצום השימוש ברכבים פרטיים. בדרך זו נוצר תמריץ שלילי לשימוש ברכבים פרטיים שעודד שימוש בתחבורה ציבורית.

מידת האפקטיביות של תמריצים שליליים בצמצום השימוש ברכב פרטי מוגבלת, כל עוד היא לא מלווה ביצירת חלופות מתאימות, כגון מערכת תחבורה ציבורית זמינה, אמינה, נגישה ויעילה. לכן, שיפור התחבורה הציבורית בישראל צריך להיות חלק מתכנית מקיפה לשיפור איכות הסביבה.

מקורות

בסוק, 'הארץ', 10/9/2007, לכתבה המלאה.

תחבורה בלונדון