דו"ח העוני 2006: הצורך בפיתוח הון אנושי

דו"ח העוני הוא עדות נוספת לצורך במדיניות לפיתוח הון אנושי התואם את הביקושים במשק. מדיניות זו תגביר את יכולתו של הפרט לתמוך כלכלית בעצמו ובמשפחתו.

המוסד לביטוח לאומי פרסם את דו"ח העוני לשנת 2006. לפי הדו"ח, ישראל עדיין מובילה בשיעורי העוני בקרב המדינות המתועשות ובמידת אי-שוויון בהכנסות. חל צמצום בממדי העוני כתוצאה מהגדלת קצבאות, התרחבות התעסוקה ועלייה בשכר המינימום. עם זאת, כמחצית מהמשפחות העניות עובדות.

הדו"ח ונתונים נוספים מראים כי תעסוקה לבדה אינה מבטיחה את יכולתו של הפרט לתמוך כלכלית בעצמו ובמשפחתו:

  • שיעור גבוה של עניים עובדים - נתוני ביטוח לאומי מראים כי 43% מהמשפחות העניות היו אלה שבראשן אדם עובד.

  • שיעור גבוה של שכירים בעלי הכנסה נמוכה - כשליש מהשכירים בישראל מרוויחים כ-2,500 ש"ח בחודש. סכום זה גבוה מקו העוני לאדם בודד העומד על 1990 ₪ לחודש, אבל תנודתיות קלה יכולה להביא את אותו אדם אל עוני.

בישראל קיים שיעור גבוה של כוח עבודה לא מנוצל:

  • שיעור גבוה של תעסוקה חלקית שלא מרצון - כרבע מהמועסקים במשרות חלקיות שנוצרו בשלוש השנים האחרונות רוצים לעבוד יותר, אך לא מצליחים למצוא עבודה בהיקף של משרה מלאה. מכון אדווה מציין כי בישראל היקף התעסוקה החלקית שלא מרצון גבוה פי שלושה מאשר במדינות ה- OECD.

  • שיעור השתתפות נמוך בכוח העבודה - שיעור התעסוקה בישראל הוא מהנמוכים במדינות ה- OECD ועומד על 69.1% מכוח העבודה.

ממשלת ישראל הציבה לאחרונה שני יעדים חברתיים לשנת 2008-210: הגדלת שיעור התעסוקה וצמצום בשיעורי העוני. מדיניות לפיתוח הון אנושי התואם את הביקושים במשק תתרום להשגת יעדים אלה ותגביר את יכולתו של הפרט לתמוך כלכלית בעצמו ובמשפחתו:

פעולות להגברת היצע הון אנושי מפותח:

  • פיתוח הון אנושי מאפשר השתלבות בענפים בעלי ערך מוסף גבוה - רכישת השכלה או הכשרה מקצועית הרלוונטית לשוק העבודה מאפשרים ייצור של מוצרים ושירותים בעלי ערך מוסף גבוה. בענפים אלו הרווחיות גבוהה וכן השכר. לכן, אנשים בגילאי עבודה בעלי כישורים גבוהים יכולים להתמודד על משרות ששכר גבוה בצידן, לשפר את הכנסתם ולהבטיח רווחה כלכלית להם ולמשפחתם. גידול בהכנסה מאפשר לחסוך יותר ולהתמודד עם זעזועים לא צפויים.

  • הון אנושי מגדיל גמישות תעסוקתית - רכישת כישורים חדשים מאפשרת לפרט להתמודד על מגוון גדול יותר של משרות.

פעולות להגברת הביקוש להון אנושי:

  • פיתוח מגזרים תעשייתיים במשק בהם ישראל יכולה להפגין יתרון תחרותי - מדיניות שתגביר את התחרותיות של מגזרים עסקיים, כגון הגברת התחכום והחדשנות בתעשייה המסורתית, תביא להגדלת מספר המשרות בשוק התעסוקה ותגדיל את השכר באותם מגזרים.

  • הגדלת הביקושים במשק למשרות איכותיות בהיקף מלא - פיתוח מגזרים תעשייתיים יגדיל את הביקוש להון אנושי מיומן. באופן זה שיעור המועסקים במשק יגדל, שיעור העוני יקטן, והפריון הכולל במשק יעלה.

למידע נוסף בנושא זה ר':

הממשלה קובעת יעדים חברתיים

מקורות

רות סיני, 'הארץ', 4.9.2007. לכתבה המלאה

רות סיני, 'הארץ', 5.9.2007. לכתבה המלאה

שלי לוי, תוכנית מהל"ב - מהבטחת הכנסה לתעסוקה בטוחה, הכנסת, מרכז המחקר והמידע 2007.

שלמה סבירסקי ואתי קונור-אטיאס, עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית: דו"ח לשנת 2006. מרכז אדווה, 2007.