מדד החופש העולמי (FWI) של Freedom House

מדד החופש העולמי (Freedom of the World Index) מעריך שינויים ומגמות בזכויות אזרח וחרויות פוליטיות במדינות שונות. לפי נתוני 2007 ישראל מדורגת כמדינה 'חופשית'.

הגדרה

מדד החופש העולמי (Freedom of the World Index) מעריך שינויים ומגמות במידת החופש בעולם, על ידי השוואת זכויות אזרח וחרויות פוליטיות בין מדינות ולאורך זמן.

רלוונטיות

'חזון הטופ 15' עוסק במכלול הסוגיות והפעולות הכרוכות בקפיצת מדרגה חברתית-כלכלית שתהפוך את ישראל לאחת מ- 15 המדינות המובילות בעולם מבחינת איכות החיים של תושביהן.1

איכות חיים מושפעת מגורמים שונים ומתפיסה סובייקטיבית. בעולם קיימים מספר מדדים שניסו להעריך את איכות החיים במדינות שונות. המדדים הבולטים בהקשר זה הם מדד איכות החיים של האקונומיסט (Quality of Life Index), מדד ההתפתחות האנושית של האו"ם (Human Development Index), ופרק איכות החיים באוגדן הנתונים של ה - 2OECD. המדדים נבדלים בשיטות האמידה ובמרכיבים שאותם הם בוחנים על מנת להעריך את איכות החיים.

כדי ליישם את חזון הטופ 15, על ממשלת ישראל לזהות את המרכיבים המשפיעים על איכות החיים בישראל. לשם כך, מכון ראות זהה שלושה תחומים עיקריים שמשפיעים על איכות החיים בישראל3 ועל השוואתה למדינות אחרות והם:

  • 'ביטחון כלכלי' המשקף את יכולתו של הפרט להבטיח 'רווחה חומרית' (Material Well Being) גבוהה לעצמו ולמשפחתו.
  • 'ביטחון חברתי' המשקף את הרצון והיכולת של פרטים להזדהות עם החברה ולהיות חלק ממנה.
  • 'ביטחון אישי-פיזי' המשקף את החשיפה של אדם לסכנות לגופו ולחייו.

מדד החופש העולמי בוחן מרכיבים שונים של ביטחון חברתי: זכויות, לכידות ואמון. במסגרת זו בוחן המדד היבטים של שלטון דמוקרטי, שחיתות המערכת הציבורית, אופן תפקודה ויכולתה להגן על זכויות האזרח.

עבודה שנעשתה במכון ראות הובילה למסקנה שמדד החופש העולמי הוא המדד המתאים ביותר להערכת מרכיבים אלה.4

ישראל לעומת המדינות המובילות

המדד מקיף 193 מדינות ו-15 אזורים הנתונים בעימות, ובכלל זה שטחי הרשות הפלסטינית. לפי נתוני 2007 ישראל מדורגת כמדינה 'חופשית'. 5 חישוב מראה כי ישראל במקום 62 מתוך 193.6

הגוף המפרסם

Freedom House היא עמותה לא ממשלתית התומכת בהתפשטות החופש בעולם. הארגון נוסד בשנת 1941.7

מבנה ומגבלות

מדד החופש העולמי מורכב משני תתי-מדד הבנויים משבעה עמודי תווך שמאגדים 25 משתנים:8

זכויות פוליטיות - תת-המדד בוחן את קיומן של מגבלות על חופש ההזדמנויות של פרטים להשתתף בהליך פוליטי. עמודי התווך המרכיבים תת-מדד זה הם: 'תהליך הבחירות', 'השתתפות ופלורליזם פוליטי', ו'תפקוד השלטון'.

חרויות האזרח - תת-המדד בוחן את קיומן של מגבלות על חופש ההזדמנויות של פרטים ועל זכויותיהם הבסיסיות ביותר. עמודי התווך המרכיבים תת-מדד זה הם: 'חופש הביטוי והאמונה', 'זכויות התארגנות', 'שלטון החוק', ו'זכויות הפרט'.

מדד החופש העולמי מפרסם עבור כל מדינה את הציון הסופי, ציוני תתי-המדד וציוני עמודי התווך.

המדד נותן תמונה השוואתית מוגבלת מכיוון שדרוג המדינות לא ניתן. כמו כן, למרות שהמדד מודד מרכיבים של ביטחון חברתי, הוא אינו בוחן הבטים של ביטחון כלכלי וביטחון אישי-פיזי.

המקורות לנתונים

דרוגי המדינות מוצעים על ידי אנליסטים בעלי מומחיות למדינה או לאזור מסוים הבאים מהאקדמיה, התקשורת, או מארגוני זכויות אדם. כשליש מהמומחים הם חברי Freedom House, והשאר מומחים חיצוניים.

שימוש

המדד מאפשר לזהות את התחומים אשר פוגעים באמון האזרחים במערכת השלטון. בשל הרגישות הציבורית של הנושאים שבהם המדד עוסק, הוא יכול לקבל מקום מרכזי בשיח הציבורי.1 ר' מושג מכון ראות: חזון הטופ 15.

2 פרק זה כולל נתונים המצביעים על המשתנים התורמים לרווחתו של האדם. המשתנים הנכללים בו הם רמת הבריאות, איכות

פנאי, פעילות חברתית, מידת האי-שוויון, בטחון אישי, ותחבורה. ר' OECD Factbook 2006- Economic, Environmental, and Social Statistics.

3 לסקירת התחומים ר' מסמך מכון ראות:מדדים השוואתיים להערכת איכות החיים.

4 להגדרת מדד שימושי ר' מסמך מכון ראות:מדדים השוואתיים להערכת איכות החיים.

5 ישראל מקבלת ציון גבוה יחסית בכל הנוגע לרמת ההשתתפות הפוליטית והחברתית, אך ציון נמוך ברמת שלטון החוק יחסית למדינות מפותחות. לפרוט על דרוג ישראל ר' דו"ח מדד החופש העולמי לשנת 2007

6 אף על פי שארגון Freedom House לא עושה זאת, על ידי סכימת הציונים בכל שבעת עמודי התווך ניתן לדרג את המדינות השונות. . לפי שיטה זו, חישב מכון ראות, כי ישראל נמצאת במקום 62 מתוך 193 מדינות מדורגות.

7 למידע נוסף ר' אתר Freedom House.

8 מידע נוסף על תתי-המדד, עמודי התווך, המשתנים ואופן חישובים ר' אתר Freedom House.