גישה השוואתית חיונית לקפיצת מדרגה

מכון ראות טוען כי קפיצת מדרגה תלויה בהפנמת גישה השוואתית – בחינת איכות החיים בישראל לאורך זמן ובהשוואה למדינות דומות.

מכון ראות טוען כי הפוטנציאל לקיומה של קפיצת מדרגה טמון בהפנמת גישה השוואתית - בחינת איכות החיים בישראל על פני זמן ובהשוואה לקבוצת ייחוס רלוונטית לישראל.

מאמרו של שלומי שפר בהארץ מביא לידי ביטוי גישה זו ובוחן בזהירות את הנתונים החיוביים אודות צמיחת המשק הישראלי שהתפרסמו לאחרונה:

  • ניתוח על פני זמן - ב-2002-2001 הצמיחה במשק הישראלי הואטה ואף הייתה שלילית. על כן ממוצע הצמיחה של המשק הישראלי, בין 2007-2001, הוא בשיעור נמוך יחסית - כ-3% בחישוב שנתי.
  • ניתוח השוואתי - ישראל עדיין מפגרת אחר מדינות מערביות. התוצר לנפש בישראל, נכון ל-2006, היה $26,800, זאת בהשוואה לתוצר לנפש בלוקסמבורג (71,400$), נורבגיה (46,300$), וארה"ב (44,000$). בנוסף לכך, בעוד שבשנתיים האחרונות ישראל צמחה בשיעורים גבוהים, מדינות מתפתחות כמו הודו וסין צומחות בשיעורים גבוהים הרבה יותר - 10%-9% בחישוב שנתי.

מניתוח על פני זמן ובהשוואה לכלכלות מפותחות אחרות אפשר להסיק כי ישראל עשתה את הצעד הראשון לקראת קפיצת מדרגה. אולם, על מנת להביא את ישראל להיות אחת מ-15 המדינות המובילות בעולם באיכות החיים, על ישראל לשמר קצב צמיחה מבטיח זה.

מקורות

שלומי שפר, הארץ, 26/8/07, לכתבה המלאה