שבר ביחסים בין הרוב היהודי והפלסטינים אזחרי ישראל

מזכר זה דן ביחסים בין הרוב היהודי לבין הפלסטינים אזרחי ישראל על רקע פרסום המסמכים מטעם הנהגת ערביי ישראל ובהם תביעות לאומיות כלפי מדינת ישראל, ועל רקע מלחמת לבנון השנייה.

דן שיפטן, שבר היחסים בין הרוב היהודי לבין הפלסטינים אזרחי ישראל, מוגש לכנס הרצליה השביעי בנושא מאזן החוסן והביטחון הלאומי, ינואר 2007.

מזכר זה דן ביחסים בין הרוב היהודי לבין הפלסטינים אזרחי ישראל על רקע פרסום המסמכים מטעם הנהגת ערביי ישראל ובהם תביעות לאומיות כלפי מדינת ישראל, ועל רקע מלחמת לבנון השנייה.

המזכר מדגיש את ההבחנה בין שני רכיבים של חיכוך ועימות בין הרוב היהודי לבין הפלסטינים אזרחי ישראל: 1) טענות על קיפוח ועל פער בתחום האזרחי, בעיקר בתחום הכלכלי-חברתי; 2) פסילת ה'Raison d'etre' של מדינת הלאום היהודית.

מבין פרקי המזכר:

- שאלת השוויון האזרחי

- סולידריות ושותפות גורל

- נחות יסוד לאומיות

- עלויות המאבק הלאומי ותועלתו

- נקודות מפנה במאבק הלאומי הפלסטיני בישראל

- השפעות כישלונו של המשא ומתן והמלחמה עם הפלסטינים

- מלחמת לבנון השנייה

- "חזון" הערבים הפלסטינים בישראל

- תגובות בציבור היהודי

- סיכום ומסקנות - שבר עמוק ומבוי סתום


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

OD25