מרחב המוצרים ("The Product Space") מתנה את התפתחותן של אומות

משקים כלכליים צומחים באמצעות שיפור המוצרים שהם מייצרים ומייצאים. ריקארדו האוסמן ועמיתיו זיהו רשת של זיקות בין מוצרים שיוצרו בשוק העולמי ("The Product Space")

משקים כלכליים צומחים באמצעות שיפור המוצרים שהם מייצרים ומייצאים. שיפור זה תלוי ביכולת להתאים את האמצעים הנחוצים לייצור מוצרים קיימים – הון, טכנולוגיה, מוסדות ומיומנויות – לטובת ייצור מוצרים חדשים. במרחב המוצרים("The Product Space") מתנה את התפתחותן של אומות האוסמן ועמיתיו בוחנים את הזיקה בין מוצרים קיימים למוצרים חדשים. החוקרים מצביעים על כך שייצור מוצרים מתוחכמים מתרכז במרכזים צפופים בהם קיימים קשרים הדוקים בין מוצרים בעוד שמוצרים פחות מתוחכמים שאין ביניהם קשרים הדוקים מאכלסים את הפריפריה.

אמפירית, מדינות עוברות במרחב הייצור ומפתחות מוצרים הדומים למה שהם כבר מייצרים. מרבית המדינות יכולות להגיע לאותם מרכזים רק באמצעות צליחה של מרחק רב. הסבר זה מסייע להבין מדוע מדינות עניות מתקשות לפתח מוצרי יצוא תחרותיים ונכשלים בניסיונם להשגת רמת הכנסה הדומה למדינות העשירות.

המשמעות מבחינתם של מקבלי ההחלטות היא שעליהם להיות מודעים לכך שמדיניות שמעודדת התקדמות יצרנית משמעותית הינה המאתגרת ביותר עקב הקושי לייצור לנוע על פני מרחק רב במרחב הייצור. עם זאת, טענת המחברים שדווקא התקדמות יצרנית זו מחוללת שינוי מבני, התכנסות וצמיחה.

The Product Space Conditions the Development of Nations