השלב השלישי של מפת הדרכים

מושג זה דן בשלב האחרון של תכנית מפת הדרכים בו תוקם מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל במסגרת הסכם קבע בין ישראל לפלסטינים. בשלב זה אמורים לעלות לדיון הנושאים ההיסטוריים העומדים בלב הסכסוך.
לחצו כאן לנוסח המלא באנגלית