השלב השני של מפת הדרכים

מושג זה דן בשלב הביניים של מפת הדרכים. על פי התכנית בשלב זה אמורה לקום המדינה הפלסטינית בגבולות זמניים שעל בסיסה תקום המדינה הפלסטינית במסגרת השלב השלישי של התכנית. כמו כן מחוייבים הפלסטינים בשלב זה להשלים את כינון החוקה.
לחצו כאן לנוסח המלא באנגלית